Power BI mobil uygulamalarından pano veya rapor paylaşmaShare a dashboard or report from the Power BI mobile apps

Aşağıdakiler cihazlar için geçerlidir:Applies to:

iPhone iPad Android telefon Android tablet Windows 10
iPhone'lariPhones iPad'leriPads Android telefonlarAndroid phones Android tabletlerAndroid tablets Windows 10 cihazlarıWindows 10 devices

Not

Windows 10 Mobile kullanan telefonlar için Power BI mobil uygulama desteği, 16 Mart 2021’de sona erecektir.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Daha fazla bilgiLearn more

Power BI Pro lisansı ile Power BI mobil uygulamalarından bağlantı paylaşarak başkalarını panolarınızı ve raporlarınızı görüntülemeye davet edebilirsiniz.With a Power BI Pro license, you can invite others to view your dashboards and reports by sharing links from the Power BI mobile apps. Kuruluşunuzun içindeki veya dışındaki, kurumsal posta hesabına sahip olan ya da olmayan herhangi biriyle paylaşabilirsiniz.You can share with anyone, in or out of your organization, with or without a corporate mail account. Power BI Pro lisansı olmasına sahip olmaları veya içeriğin Premium kapasitede olması gerekmez.They do need to have a Power BI Pro license, too, or the content needs to be in a Premium capacity.

iOS ve Android cihazlarda Power BI mobil uygulamalarından kutucuklara, raporlara veya görselleştirmelere not ekleyip anlık görüntülerini istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz.From the Power BI mobile apps for iOS and Android, you can also annotate and share a snapshot of a tile, report, or visual with anyone.

iPhone veya iPad'inizden paylaşımda bulunmaShare from your iPhone or iPad

 1. Panoyu veya raporu pano veya raporun içinden ya da pano veya raporun giriş sayfasından paylaşabilirsiniz:You can share a dashboard or report either from within the dashboard or report itself, or from the dashboard or report home page:

  • Panonun veya raporun içinde, alt tarafındaki eylemler çubuğunda Paylaş simgesine davet et simgesi dokunun.From within a dashboard or report, tap the Share icon invite icon in the actions bar at the bottom of the dashboard or report.
  • Pano veya raporun giriş sayfasında, pano veya rapor adının yanındaki Bilgi simgesine Daha fazla bilgi dokunun ve ardından görüntülenen bilgi sekmesinde Paylaş simgesine Davet et simgesi dokunun.On a dashboard or report home page, tap Info icon More info next to the dashboard or report name, and then tap the Share icon Invite icon in the info tab that appears.
 2. Virgülle ayırarak adları yazın ve davetinizle birlikte gönderilecek iletinizi girin.Type names, separated by commas, and a message to accompany your invitation. Yeniden paylaşıma izin vermek için Alıcıların yeniden paylaşmasına izin ver'i seçili durumda bırakın.To allow resharing, leave Allow recipients to reshare selected. Yeniden paylaşma işlevi, iş arkadaşlarınızın davet e-postasını kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılarla web veya mobil uygulamalar üzerinden paylaşmasını sağlar.Resharing allows your colleagues to forward the email invitation to others in your organization, either through the web or the mobile apps.

 3. Sağ üst köşede bulunan Gönder'e dokunun.Tap Send in the upper-right corner.

  Alıcılara panonun veya raporun doğrudan bağlantısını içeren bir davet e-postası gönderilir.Recipients get an email invitation with a direct link to the dashboard or report. Davetin süresi bir ay sonra dolar.The invitation expires after one month. Davet Power BI hizmetinde veya Power BI mobil uygulamasında açıldığında, ilgili kişinin Power BI hesabının Benimle paylaşılan bölümüne eklenir.When they open it in either the Power BI service or the Power BI mobile app, it's added to the Shared with me section of their Power BI account. Benimle paylaşılan bölümünüze erişmek için:To access your Shared with me section:

  • Power BI mobil uygulamasında gezinti çubuğundaki Diğer seçenekler (...) öğesine dokunun ve Benimle paylaşılan Benimle paylaşılan'ı seçin.On the Power BI mobile app, tap More options (...) on the navigation bar and choose Shared with me Shared with me.
  • Power BI hizmetinde sol taraftaki gezinti bölmesinde Benimle paylaşılan Benimle paylaşılan'a tıklayın.In the Power BI service, click Shared with me Shared with me in the left-hand navigation pane.

  İş arkadaşlarınızla paylaşımda bulunma hakkında notlar sayfasını inceleyin.Read more notes about sharing with colleagues.

iPhone veya iPad'inizden paylaşımı kaldırmaUnshare from your iPhone or iPad

Bir paylaşımı kaldırabilmek için bu paylaşımın sahibi olmanız gerekir.You can only unshare if you're the owner.

 1. Panonun veya raporun alt tarafındaki eylemler çubuğunda Paylaş simgesine Paylaş simgesi dokunun.In the actions bar at the bottom of the dashboard or report, tap the Share icon Share icon.

 2. Şu kişilerle paylaşıldı öğesine dokunun.Tap Shared with. Bu panoyu veya raporu paylaştığınız iş arkadaşlarınızın listesini görürsünüz.You see the list of colleagues with whom you've shared this dashboard or report.

 3. Paylaşımı kaldırmak istediğiniz kişinin adının yanındaki Diğer seçenekler (...) öğesine dokunun ve yalnızca paylaşılan panoya erişimin kaldırılmasını veya bu panonun kullandığı tüm temel içeriğe de erişimin kaldırılmasını seçin.Tap More options (...) next to the name of the person you want to unshare, and choose whether you want to remove access just to the shared dashboard or to any underlying content it uses as well.

Android cihazınızdan paylaşımda bulunmaShare from your Android device

 1. Panoyu veya raporu pano veya raporun içinden ya da pano veya raporun giriş sayfasından paylaşabilirsiniz:You can share a dashboard or report either from within the dashboard or report itself, or from the dashboard or report home page:

  • Pano veya raporun içinde, pano veya raporun üst kısmındaki Diğer seçenekler (...) öğesine dokunun ve İş arkadaşınızı davet edin'i seçin.From within a dashboard or report, tap More options (...) at the top of the dashboard or report and choose Invite a colleague.
  • Pano veya raporun giriş sayfasında, pano veya rapor adının yanındaki Diğer seçenekler (...) öğesine dokunun ve ardından görüntülenen bilgi sekmesinde Paylaş simgesine Davet et simgesi dokunun.On a dashboard or report home page, tap More options (...) next to the dashboard or report name, and then tap the Share icon Invite icon in the info tab that appears.
 2. E-posta adreslerini ve pano davetinizle birlikte gönderilecek iletinizi yazın.Type email addresses, and a message to accompany your dashboard invitation. İleti yazmazsanız Power BI varsayılan metni gönderir.Otherwise Power BI sends a default message. Yeniden paylaşıma izin vermek için Alıcıların bu panoyu paylaşmasına izin verin'i seçili durumda bırakın.To allow resharing, leave Allow recipients to share this dashboard selected. Yeniden paylaşma işlevi, iş arkadaşlarınızın davet e-postasını kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılarla tarayıcı veya mobil uygulamalar üzerinden paylaşmasını sağlar.Resharing allows your coworkers to forward the email invitation to others in your organization, either through the browser or the mobile apps.

 3. Postayı göndermek için sağ üst köşedeki Gönder simgesine Gönder simgesi dokunun.Tap the Send icon Send icon in the upper-right corner to send the mail.

  Alıcılara panonun veya raporun doğrudan bağlantısını içeren bir davet e-postası gönderilir.Recipients get an email invitation with a direct link to the dashboard or report. Davetin süresi bir ay sonra dolar.The invitation expires after one month. Davet Power BI hizmetinde veya Power BI mobil uygulamasında açıldığında, ilgili kişinin Power BI hesabının Benimle paylaşılan bölümüne eklenir.When they open it in either the Power BI service or the Power BI mobile app, it's added to the Shared with me section of their Power BI account. Benimle paylaşılan bölümünüze erişmek için:To access your Shared with me section:

  • Power BI mobil uygulamasında gezinti çubuğundaki Diğer seçenekler (...) öğesine dokunun ve Benimle paylaşılan Benimle paylaşılan'ı seçin.On the Power BI mobile app, tap More options (...) on the navigation bar and choose Shared with me Shared with me.
  • Power BI hizmetinde sol taraftaki gezinti bölmesinde Benimle paylaşılan Benimle paylaşılan'a tıklayın.In the Power BI service, click Shared with me Shared with me in the left-hand navigation pane.

  İş arkadaşlarınızla paylaşımda bulunma hakkında notlar sayfasını inceleyin.Read more notes about sharing with colleagues.

Android cihazınızdan bir paylaşımı kaldırmaUnshare from your Android device

Bir paylaşımı kaldırabilmek için bu paylaşımın sahibi olmanız gerekir.You can only unshare if you're the owner.

 1. Panonun veya raporun paylaşımını pano veya raporun içinden ya da pano veya raporun giriş sayfasından kaldırabilirsiniz:You can unshare a dashboard or report from within the dashboard or report itself or from the dashboard or report home page:

  • Pano veya raporun içinde, pano veya raporun üst kısmındaki Diğer seçenekler (...) öğesine dokunun ve İş arkadaşınızı davet edin'i seçin.From within a dashboard or report, tap More options (...) at the top of the dashboard or report and choose Invite a colleague.
  • Pano veya raporun giriş sayfasında, pano veya rapor adının yanındaki Diğer seçenekler (...) öğesine dokunun ve ardından görüntülenen bilgi sekmesinde Paylaş simgesine Davet et simgesi dokunun.On a dashboard or report home page, tap More options (...) next to the dashboard or report name, and then tap the Share icon Invite icon in the info tab that appears.
 2. Açılan Kişi ekle sayfasının alt kısmında kendileriyle bu panoyu veya raporu paylaştığınız iş arkadaşlarınızın listesini görürsünüz.Towards the bottom of the Add people page that opens, you see the list of colleagues with whom you've shared this dashboard or report. Paylaşımı kaldırmak istediğiniz iş arkadaşınızın adına dokunun.Tap the name of the colleague you want to unshare with.

 3. Görüntülenen Erişim izni olanlar sayfasında Kaldır simgesine Kaldır simgesi dokunun ve yalnızca paylaşılan panoya erişimi kaldırmayı veya panonun kullandığı tüm temel içeriğe de erişimi kaldırmayı seçin.On the Who has access page that appears, tap the Remove icon Remove icon and choose whether to remove access just to the shared dashboard or to any underlying content it uses as well.

Windows 10 cihazınızdan paylaşımda bulunmaShare from your Windows 10 device

 1. Panoyu veya raporu pano veya raporun içinden ya da pano veya raporun giriş sayfasından paylaşabilirsiniz:You can share a dashboard or report from within the dashboard or report itself or from the dashboard or report home page:

  • Panonun veya raporun içinde Paylaş simgesine Davet et simgesi dokunun.From within a dashboard or report, tap the Share icon Invite icon.
  • Pano veya raporun giriş sayfasında sağ tıklayın veya basılı tutun ve Davet et'i seçin.On a dashboard or report home page, right-click or press and hold, and choose Invite.

  Panonun sahibi sizseniz bu panoyu veya raporu paylaştığınız iş arkadaşlarınızın listesini görürsünüz.If you're the owner of the dashboard, you see the list of colleagues with whom you've shared this dashboard or report.

 2. E-posta adreslerini ve davetinizle birlikte gönderilecek iletinizi yazın.Type email addresses, and a message to accompany your invitation. İleti yazmazsanız Power BI varsayılan metni gönderir.Otherwise Power BI sends a default message. Yeniden paylaşıma izin vermek için Alıcıların bu panoyu paylaşmasına izin verin'i seçili durumda bırakın.To allow resharing, leave Allow recipients to share this dashboard selected. Yeniden paylaşma işlevi, iş arkadaşlarınızın bu paylaşımı kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılarla tarayıcı veya mobil uygulamalar üzerinden paylaşmasını sağlar.Resharing allows your coworkers to share with others in your organization, either through the browser or the mobile apps.

 3. Gönder simgesine Gönder simgesi dokunun.Tap the Send icon Send icon.

  Alıcılara panonun veya raporun doğrudan bağlantısını içeren bir davet e-postası gönderilir.Recipients get an email invitation with a direct link to the dashboard or report. Davetin süresi bir ay sonra dolar.The invitation expires after one month. Davet Power BI hizmetinde veya Power BI mobil uygulamasında açıldığında, ilgili kişinin Power BI hesabının Benimle paylaşılan bölümüne eklenir.When they open it in either the Power BI service or the Power BI mobile app, it's added to the Shared with me section of their Power BI account. Benimle paylaşılan bölümünüze erişmek için:To access your Shared with me section:

  • Power BI mobil uygulamasında gezinti çubuğundaki Diğer seçenekler (...) öğesine dokunun ve Benimle paylaşılan Benimle paylaşılan'ı seçin.On the Power BI mobile app, tap More options (...) on the navigation bar and choose Shared with me Shared with me.
  • Power BI hizmetinde sol taraftaki gezinti bölmesinde Benimle paylaşılan Benimle paylaşılan'a tıklayın.In the Power BI service, click Shared with me Shared with me in the left-hand navigation pane.

  İş arkadaşlarınızla paylaşımda bulunma hakkında notlar sayfasını inceleyin.Read more notes about sharing with colleagues.

Sonraki adımlarNext steps