Öğretici: Power BI iOS uygulamalarındaki Soru-Cevap sanal analistini kullanarak verileriniz hakkında sorular sormaTutorial: Ask questions about your data with the Q&A virtual analyst in the Power BI iOS apps

Verileriniz hakkında bilgi edinmenin en kolay yolu, bunlarla ilgili soruları kendi kelimelerinizle sormaktır.The easiest way to learn about your data is to ask questions about it in your own words. Bu öğreticide iPad veya iPhone'unuzda Microsoft Power BI mobil uygulamasındaki Soru-Cevap sanal çözümleyicisi ile örnek veriler hakkında sorular soracak ve öne çıkan içgörüleri görüntüleyeceksiniz.In this tutorial, you ask questions and view featured insights about sample data with the Q&A virtual analyst in the Microsoft Power BI mobile app on your iPad or iPhone.

Aşağıdakiler cihazlar için geçerlidir:Applies to:

iPhone iPad
iPhone'lariPhones iPad'leriPads

Soru-Cevap sanal analisti, Power BI hizmetinde temel alınan Soru-Cevap verilerine erişen, konuşmaya dayalı bir BI deneyimidir.The Q&A virtual analyst is a conversational BI experience that accesses underlying Q&A data in the Power BI service. Veri içgörüleri önerir ve kendi sorularınızı yazarak ya da konuşarak sorabilirsiniz.It suggests data insights, and you can type or speak your own questions.

Top sales Soru-Cevap sanal analisti

Bu öğreticide şunları yapacaksınız:In this tutorial, you will:

 • iOS için Power BI mobil uygulamasını yüklemeInstall the Power BI mobile app for iOS
 • Bir Power BI örnek panosu ve raporu indirmeDownload a Power BI sample dashboard and report
 • Mobil uygulamanın öne çıkan hangi içgörüleri önerdiğini görmeSee what featured insights the mobile app suggests

ÖnkoşullarPrerequisites

 • Power BI'a kaydolma: Power BI’ya kaydolmadıysanız başlamadan önce ücretsiz deneme için kaydolun.Sign up for Power BI: If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.
 • iOS için Power BI uygulamasını yükleme: Apple App Store'dan iPad, iPhone veya iPod Touch'ınıza iOS uygulamasını indirin.Install the Power BI for iOS app: Download the iOS app from the Apple App Store to your iPad, iPhone, or iPod Touch. iOS için Power BI uygulamasını şu sürümler destekler:The following versions support the Power BI for iOS app:
  • iOS 11 veya sonraki sürümünü çalıştıran iPad.iPad with iOS 11 or later.
  • iOS 11 veya sonraki sürümünü çalıştıran iPhone 5 ve üstü.iPhone 5 and above, with iOS 11 or later.
  • iOS 11 veya sonraki sürümünü çalıştıran iPod Touch.iPod Touch with iOS 11 or later.
 • Örnek verileri indirme: İlk adım, Fırsat Analizi Örneği'ni Power BI hizmetine indirmektir.Download sample data: The first step is to download the Opportunity Analysis Sample to the Power BI service. Bunun nasıl yapılacağını gösteren yönergeler için bkz. Örnekleri Power BI hizmetinde Çalışma alanım'a indirme.See Downloading samples to My workspace in the Power BI service for instructions on how to do this.

Önkoşulları tamamladıktan ve örnek verileri indirdikten sonra, örnekleri iOS cihazınızda görüntülemeye hazırsınız.Once you've completed the prerequisites and downloaded the sample data, you're ready to view the samples on your iOS device.

 1. iPhone veya iPad cihazınızda Power BI uygulamasını açın ve tarayıcıdaki Power BI hizmetinde kullandığınız Power BI hesabı kimlik bilgilerinizle oturum açın.On your iPhone or iPad, open the Power BI app and sign in with your Power BI account credentials, the same ones you used in the Power BI service in the browser.

 2. Giriş sayfası gezinti çubuğunda Çalışma Alanları simgesine dokunun.On the home page navigation bar, tap the Workspaces icon.

  Çalışma Alanım'ı açma

 3. Çalışma Alanları sayfası açıldığında Çalışma Alanlarım'a dokunun ve ardından Fırsat Analizi Örneği panosuna dokunarak panoyu açın.When the Workspaces page opens, tap My Workspaces and then the Opportunity Analysis Sample dashboard to open it.

 4. Fırsat Analizi Örneği panosunda, eylem menüsündeki Soru-Cevap sanal analisti simgesine dokunun.On the Opportunity Analysis Sample dashboard, tap the Q&A virtual analyst icon on the action menu.

  Soru-Cevap sanal analistini açma

  Soru-Cevap sanal analisti, başlamanız için bazı öneriler sunar.The Q&A virtual analyst offers some suggestions to get started.

  Soru-Cevap sanal analisti önerileri

 5. featured insights'a dokunun.Tap featured insights.

 6. Soru-Cevap sanal analisti bazı öngörüler getirir.The Q&A virtual analyst suggests some insights. Ekranı sağa kaydırın ve Insight 2'ye dokunun.Scroll to the right and tap Insight 2.

  Öne çıkan içgörüler

  Soru-Cevap sanal analisti, Insight 2'yi görüntüler.The Q&A virtual analyst displays Insight 2.

  Öne çıkan içgörüleri görüntüleme

 7. Odak modunda açmak için grafiğe dokunun.Tap the chart to open it in focus mode.

  Grafiği odak modunda açma

 8. Soru-Cevap sanal analisti deneyimine geri dönmek için sol üst köşedeki oka dokunun.Tap the arrow in the upper-left corner to go back to the Q&A virtual analyst experience.

Kaynakları temizlemeClean up resources

Öğreticiyi tamamladığınızda Fırsat Analizi Örneği pano, rapor ve veri kümesini silebilirsiniz.When you've finished the tutorial, you can delete the Opportunity Analysis sample dashboard, report, and dataset.

 1. Power BI hizmetine (Power BI hizmeti) gidin ve oturum açın.Open the Power BI service (Power BI service) and sign in.

 2. Gezinti bölmesinde Çalışma Alanım’ı seçin.In the navigation pane, select My Workspace.

 3. Panolar sekmesine tıklayın ve ardından Fırsat Analizi Örneği satırında çöp kutusuna tıklayın.Click the dashboards tab, and then on the Opportunity Analysis Sample line click the trash can.

  Bir panonun seçildiği ve silme simgesinin vurgulandığı Power BI çalışma alanını gösteren ekran görüntüsü.

  Şimdi raporlar sekmesini seçin ve aynı işlemi yapın.Now select the reports tab and do the same.

 4. Veri kümeleri sekmesini seçin, Diğer seçenekler (...) öğesine tıklayın ve sonra Sil'i seçin.Now select the datasets tab, click More options (...), and then choose Delete.

  Bir veri kümesinin belirlendiği ve Diğer seçenekler menüsünden Sil'in seçildiği Power BI çalışma alanını gösteren ekran görüntüsü.

Sonraki adımlarNext steps

iOS için Power BI mobil uygulamalarında Soru-Cevap sanal yardımcısını denediniz.You've tried the Q&A virtual assistant in the Power BI mobile apps for iOS. Power BI hizmetinde Soru-Cevap hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Q&A in the Power BI service.