Power BI Soru-Cevap için öne çıkan sorular oluşturmaCreate featured questions for Power BI Q&A

Bir veri kümeniz varsa kendi öne çıkan sorularınızı bu veri kümesine ekleyebilirsiniz.If you own a dataset, you can add your own featured questions to that dataset. Power BI Soru-Cevap, bu veri kümesine göre raporlar kullanan iş arkadaşlarınıza bu soruları gösterir.Power BI Q&A will show those questions to colleagues who consume reports based on that dataset. Öne çıkan sorular, iş arkadaşlarınıza bir veri kümesi ile ilgili sorabilecekleri soru türleri hakkında fikirler verir.Featured questions give your colleagues ideas about the types of questions they can ask about the dataset. Ne tür öne çıkan sorular ekleyeceğiniz size bağlıdır; sık kullanılan sorular, ilgi çekici sonuçlar görüntüleyen sorular veya uygun şekilde ifade etmesi zor olabilecek sorular sorabilirsiniz.The featured questions you add are up to you -- add popular questions, questions that display interesting results, or questions that may be hard to phrase.

Not

Soru-Cevap öne çıkan soruları, iPad, iPhone ve iPod Touch cihazlarında iOS için Microsoft Power BI uygulamasında ve Power BI Desktop Soru-Cevap'ta kullanılabilir.Q&A featured questions are available for use in the Microsoft Power BI app for iOS on iPads, iPhones, and iPod Touch devices and Power BI Desktop Q&A. Soru oluşturma seçeneği yalnızca Power BI hizmetinde (app.powerbi.com) mevcuttur.Creating the questions is only available in the Power BI service (app.powerbi.com).

Bu makalede Perakende Analizi örneği kullanılacaktır.This article uses the Retail Analysis Sales sample. Bir veri kümesini kendiniz keşfetmeyi denemek için bu adım adım yönergeleri izleyin.Follow these step-by-step instructions to try exploring a dataset yourself.

 1. Panoda Soru-Cevap soru kutusunu seçin.On the dashboard, select the Q&A question box. Soru-Cevap bölümünde, veri kümesinde görünen terimlerin yer aldığı faydalı bir listenin görüntülendiğini fark edersiniz.Notice that Q&A is already being helpful by displaying a list of terms that appear in the dataset.

 2. Bu listeye ekleme yapmak için PowerBI'ın sağ üst köşesindeki dişli simgesini seçin.To add to this list, select the gear icon in the top-right corner of Power BI.
  dişli simgesi

 3. Ayarlar > Veri kümeleri > Retail Analysis Sample > Öne Çıkan Soru-Cevap soruları seçeneğini belirleyin.Select Settings > Datasets > Retail Analysis sample > Featured Q&A Questions.

 4. Soru ekle'yi seçin.Select Add a question.

  Ayarlar menüsü

 5. Sorunuzu metin kutusuna yazdıktan sonra Uygula'yı seçin.Type your question in the text box and select Apply. İsteğe bağlı olarak Soru ekle'yi seçip başka bir soru daha ekleyebilirsiniz.Optionally, add another question by selecting Add a question.
  Öne çıkan Soru-Cevap Soruları bölmesiFeatured Q&A Questions pane

 6. Power BI Retail Analysis Sample panosuna geri gidin ve imlecinizi Soru-Cevap soru kutusuna yerleştirin.Navigate back to the Power BI dashboard for Retail Analysis Sample, and place your cursor in the Q&A question box.
  Öne çıkan sorunun bulunduğu Soru-Cevap kutusu

 7. Yeni eklenen Sales by territory as a map (Harita olarak bölgeye göre satışlar) öne çıkan sorusunun ilk sırada olduğunu görürsünüz.The new featured question, Sales by territory as a map, is first in the list. Kalem simgesini seçin.Select it.

 8. Power BI yanıtı oluşturur ve kartogram görselleştirmesi olarak görüntüler.Power BI creates the answer and displays it as a filled map visualization.
  Soru-Cevap öne çıkan sorusu cevaplandı: harita görselleştirmesi

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community