Yönetim ve dağıtım yaklaşımlarıGovernance and deployment approaches

Son yıllarda şirketler, pazar fırsatlarından yararlanmak için veri varlıklarını kullanmanın önemini her geçen gün daha iyi anlıyor.Over the last few decades, companies have become increasingly aware of the need to leverage data assets to profit from market opportunities. İster rekabet analizi gerçekleştirerek ister faaliyet biçimlerini anlayarak olsun kuruluşların birçoğu artık rakiplerinin önüne geçmenin bir yolu olarak bir veri stratejisine sahip olmanın avantajlarından yararlanabileceklerinin farkındadır.Either by performing competitive analysis or by understanding operational patterns, many organizations now understand they can benefit from having a data strategy as a way to stay ahead of their competition.

Power BI Enterprise Dağıtımını Planlama teknik incelemesi, şirketler veri odaklarını gittikçe genişletmek isterken Power BI'a ilişkin yatırım getirisini artırmaya yönelik bir çerçeve sunar.The Planning a Power BI Enterprise Deployment whitepaper provides a framework for increasing the return on investment related to Power BI as companies increasingly seek to become more data-savvy.

İş Zekası uygulayıcıları, veri odaklı şirketleri genellikle karar mekanizmasını desteklemek için gerçeklere dayanan bilgilerin kullanımından yararlanan şirketler olarak tanımlar.Business Intelligence practitioners typically define data-savvy companies as those that benefit from the use of factual information to support decision making. Veri kültürüne sahip olmalarıyla tanıdığımız şirketler bile var.We even describe certain organizations as having a data culture. İster kuruluş düzeyinde ister departman düzeyinde olsun veri kültürü bir şirketin uyum sağlayıp varlığını sürdürebilme kapasitesini olumlu yönde değiştirebilmektedir.Whether at the organizational level, or at a departmental level, a data culture can positively alter a company’s ability to adapt and thrive. Veri öngörüleri her zaman kurumsal çapta ve kapsamlı olmak zorunda değildir: günlük faaliyetleri değiştiren küçük operasyonel öngörüler de dönüşüm niteliği taşıyabilir.Data insights don't always have to be at enterprise scope to be far-reaching: small operational insights that alter day-to-day operations can be transformational as well.

Bu şirketler, olguların (ve olgu analizinin) iş süreçlerinin tanımlanma biçimini geliştirmesi gerektiğine ilişkin bir anlayış sahibidir.For these companies, there is an understanding that facts – and fact analysis – must drive how business processes are defined. Ekip üyeleri veri bulmaya, desenleri belirlemeye ve bulguları başkalarıyla paylaşmaya çalışır.Team members attempt to seek data, identify patterns, and share findings with others. Bu yaklaşım, analizin dışarıdaki veya içerideki iş etkenlerine göre gerçekleştirilmesinden bağımsız olarak faydalı olabilir.This approach can be useful regardless of if the analysis is done over external or internal business factors. Her şeyden önce bu bir süreç değil bakış açısıdır.It is first and foremost a perspective, not a process. Power BI ekosisteminde yönetimle ilgili kavramlar, seçenekler ve öneriler hakkında bilgi edinmeye yönelik teknik incelemeyi okuyun.Read the whitepaper to learn about concepts, options and suggestions for governance within the Power BI ecosystem.