Power Apps için tuval uygulaması bağlayıcısına genel bakış

Veri, Power Apps uygulamasında oluşturduklarınız da dahil olmak üzere çoğu uygulamanın temelidir. Veriler bir veri kaynağında depolanır ve bu verileri uygulamanıza çekmek için bağlantı oluşturmanız gerekir. Bağlantı, veri kaynağıyla iletişim kurmak için özel bir bağlayıcı kullanır. Power Apps; SharePoint, SQL Server, Office 365, Salesforce, Twitter ve daha birçok popüler hizmet ve şirket içi veri kaynağı ile kullanılabilecek bağlayıcılara sahiptir. Tuval uygulamasına veri eklemeye başlamak için bkz. Power Apps uygulamasında bir veri bağlantısı ekleme.

Bağlayıcı, veri tablosu veya eylem sunabilir. Bazı bağlayıcılar yalnızca tablo, bazıları yalnızca eylem, bazıları da ikisini birden sağlayabilir. Bağlayıcınız, standart veya özel bir bağlayıcı da olabilir.

Tablolar

Bağlayıcınız tablo sağlıyorsa veri kaynağınızı ekleyip yönetmek istediğiniz veri kaynağı tablosunu seçmeniz gerekir. Power Apps, hem tabloyu uygulamanıza alır hem de veri kaynağındaki verileri sizin için güncelleştirir. Örneğin, Dersler adında bir tablo içeren bir veri kaynağı ekleyebilir ve galeri ya da form gibi bir denetimin Öğeler özelliğini formül çubuğunda şu değere ayarlayabilirsiniz:

Düz veri kaynağı Öğeler özelliği

Uygulamanızın alacağı verileri belirtmek için verilerinizi gösteren denetimin Öğeler özelliğini kullanabilirsiniz. Bir önceki örnekten devam edecek olursak, bu adı Search ve SortByColumn işlevleri için bir bağımsız değişken olarak kullanarak Dersler tablosundaki verileri sıralayabilir veya filtreleyebilirsiniz. Bu grafikte Öğeler özelliğinin ayarlandığı formül, verilerin TextSearchBox1 içindeki metne göre sıralanıp filtreleneceğini belirtir.

Genişletilmiş veri kaynağı Öğeler özelliği

Formülünüzü tablolarla özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için şu konulara bakın:

Power Apps uygulamasındaki veri kaynaklarını anlama
Excel verilerinden uygulama oluşturma
Sıfırdan uygulama oluşturma
Power Apps uygulamasındaki tabloları ve kayıtları anlama

Not

Excel çalışma kitabındaki verilere bağlanmak için ilgili çalışma kitabının OneDrive gibi bir bulut depolama hizmetinde barındırılması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Power Apps uygulamasından bulut depolamaya bağlanma.

Eylemler

Bağlayıcınız eylem sağlıyorsa, yukarıda olduğu gibi veri kaynağı seçmeniz gerekir. Ancak bir sonraki adımda tablo seçmek yerine verilerinizi gösterecek olan denetimin Öğeler özelliğini düzenleyerek denetimi bir eyleme el ile bağlamanız gerekir. Öğeler özelliğini ayarladığınız formül, veri alan eylemi belirtir. Örneğin, Yammer uygulamasına bağlanıp Öğeler özelliğini veri kaynağının adı olarak ayarlamanız durumunda veri alımı gerçekleşmez. Denetimi verilerle doldurmak için GetMessagesInGroup(5033622).messages gibi bir eylem belirtmeniz gerekir.

Eylem veri kaynağı Öğeler özelliği

Eylem bağlayıcıları için özel veri güncelleştirmeleri gerçekleştirmeniz gerekiyorsa Patch işlevini içeren bir formül oluşturun. Formülde, eylemi ve eyleme bağlanacak adımları tanımlayın.

Formülünüzü özel güncelleştirmelerle özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için şu konulara bakın:

Patch
Collect
Güncelleştirme

Not

Power Apps, dinamik şemayla çalışmaz. Dinamik şema ifadesi, aynı eylemin farklı sütunlara sahip farklı bir tablo döndürme olasılığını ifade eder. Tablolardaki sütunların farklı olmasına neden olabilecek durumlar arasında eylem giriş parametreleri, eylemi gerçekleştiren kullanıcı veya rol ve kullanıcının çalıştığı grup bulunur. Örneğin, farklı girdilerle çalıştırıldığında SQL Server saklı yordamları farklı sütunlar döndürebilir. Dinamik şemaya sahip eylemler için bağlayıcı belgelerinde Bu işlemin çıktıları dinamiktir ifadesi gösterilir. iade değeri olarak. Buna karşılık Power Automate, dinamik şema ile çalışır ve senaryonuz için bir çözüm sağlayabilir.

Bu tabloda en popüler bağlayıcılarımız hakkında daha fazla bilgiye ulaşabileceğiniz bağlantılar yer almaktadır. Bağlayıcıların tam listesi için bkz. Tüm bağlayıcılar.

         
Common Data Service Common Data Service   Bulut depolaması Bulut depolaması **
Dynamics AX Dynamics AX   Excel Excel
Microsoft Translator Microsoft Translator   Office 365 Outlook Office 365 Outlook
Office 365 Users Office 365 Kullanıcıları   Oracle Oracle
Power BI Power BI   SharePoint SharePoint
SQL Server SQL Server   Twitter Twitter

** Azure Blob, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive ve OneDrive İş için geçerlidir

Standart ve özel bağlayıcılar

Power Apps yaygın olarak kullanılan birçok veri kaynağı için standart bağlayıcılar sağlar. Kullanmak istediğiniz veri kaynağı türü için Power Apps uygulamasında bir standart bağlayıcı varsa bu bağlayıcıyı kullanmanız gerekir. Kendi oluşturduğunuz bir hizmet gibi başka bir veri kaynağı türüne bağlanmak istiyorsanız bkz. Özel bağlayıcıları kaydetme ve kullanma.

Tüm standart bağlayıcılar

Standart bağlayıcılar özel lisans gerektirmez. Daha fazla bilgi için bkz. Power Apps Planları.

Bağlayıcıya özgü sorularınızı Power Apps forumları'nda sorabilir ve Power Apps Fikirleri sayfasında eklenmesi için bağlayıcı veya başka iyileştirme önerileri verebilirsiniz.

Güvenlik ve kimlik doğrulaması türleri

Uygulamanızı yazarken ve bir veri kaynağına bağlantı oluştururken bağlayıcı seçiminizin kimlik doğrulaması için farklı yollar kullanmanıza izin verdiğini görebilirsiniz. Örneğin, SQL Server Bağlayıcısı Azure AD Tümleşik, SQL Server Kimlik Doğrulaması ve Windows Kimlik Doğrulaması kullanmanızı sağlar. Her kimlik doğrulaması türünün kendisiyle ilişkilendirilmiş farklı güvenlik düzeyleri vardır. Uygulamanızı kullanan kullanıcılarla hangi bilgilerin ve hakların paylaşılacağı konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu makaledeki birinci örnek SQL Server'dır ancak ilkeler tüm bağlantı türleri için geçerlidir.

Azure AD Tümleşik

Bu, güvenli bir bağlantı türüdür. Örneğin, SharePoint bu tür bir kimlik doğrulaması kullanır. SQL Server da bu tür kimlik doğrulamasına izin verir. Bağlandığınızda, Azure AD hizmeti sizin adınıza sizi SharePoint uygulamasına tanımlar. Kullanıcı adı veya parola girmeniz gerekmez. Yazar olarak, kimlik bilgilerinizle veri kaynağı oluşturabilir ve onlarla çalışabilirsiniz. Uygulamanızı yayımladığınızda ve uygulamanızın kullanıcısı oturum açtığında, kullanıcılar bu işlemi kimlik bilgileriyle yapar. Veriler bir arka uçta uygun şekilde korunuyorsa kullanıcılarınız kimlik bilgilerine göre yalnızca görme yetkisine sahip olduklarını görebilirler. Bu tür bir güvenlik, uygulama yayınlandıktan sonra arka uç veri kaynağındaki belirli uygulama kullanıcıları için haklarını değiştirmenize olanak tanır. Örneğin, bir kullanıcının veya bir kullanıcı kümesinin neler görebileceklerine dair erişimleri arka uç veri kaynağında verebilir, reddedebilir veya hassaslaştırabilirsiniz.

Açık standart kimlik doğrulaması (OAuth)

Bu bağlantı türü de güvenlidir. Örneğin, Twitter bu tür bir kimlik doğrulama kullanır. Bağlandığınızda kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz gerekir. Yazar olarak, kimlik bilgilerinizle veri kaynağı oluşturabilir ve onlarla çalışabilirsiniz. Uygulamanızı yayımladığınızda ve uygulamanızın kullanıcısı oturum açtığında, kullanıcılar kimlik bilgilerini de sağlamalıdır. Bu nedenle, kullanıcılarınızın veri kaynağı hizmetine erişmek için kendi kimlik bilgilerini kullanmaları gerektiğinden bu tür bir bağlantı güvenlidir.

SQL Kullanıcı adı ve parola kimlik doğrulaması

Son kullanıcı kimlik doğrulaması yöntemine bağlı olmadığından bu tür bir bağlantı çok güvenli değildir. SQL Server da bu tür kimlik doğrulamasına izin verir. SQL Server'da bu tür kimlik doğrulamasına SQL Server Kimlik Doğrulaması denir. Diğer birçok veritabanı veri kaynağı da benzer bir özellik sağlar. Uygulamanızı yayımladığınızda, kullanıcılarınızın benzersiz bir kullanıcı adı ve parola sağlamaları gerekmez. Uygulamayı yazarken verdiğiniz kullanıcı adını ve parolayı kullanırlar. Veri kaynağı için sağlanan bağlantı kimlik doğrulaması, kullanıcılarınızla Örtülü Olarak Paylaşılır. Uygulama yayımlandıktan sonra bağlantı da yayımlanır ve kullanıcılarınız için kullanılabilir durumda olur. Son kullanıcılarınız, kendileriyle paylaşılan SQL Server kimlik doğrulaması kullanan herhangi bir bağlantıyı kullanarak da uygulamalar oluşturabilir. Kullanıcılarınız kullanıcı adını veya parolayı göremez ancak bağlantı onlar tarafından kullanılabilir. Bu bağlantı türü için kesinlikle geçerli senaryolar vardır. Örneğin, şirketteki herkesin kullanabileceği salt okunur bir veritabanınız varsa bu tür bir bağlantı geçerli olabilir.

Windows Kimlik Doğrulaması

Son kullanıcı kimlik doğrulaması yöntemine bağlı olmadığından bu tür bir bağlantı çok güvenli değildir. Şirket içi bir veri kaynağına bağlanmanız gerektiğinde Windows kimlik doğrulamasını kullanın. Bu tür bağlantılara örnek olarak SQL Server'ı olan bir şirket içi sunucu verilebilir. Bağlantı bir ağ geçidinden geçmelidir. Bağlayıcı, ağ geçidinden geçtiği için bu veri kaynağındaki tüm verilere erişebilir. Sonuç olarak, sağladığınız Windows kimlik bilgileriyle erişebileceğiniz tüm bilgiler bağlayıcı tarafından kullanılabilir. Uygulama yayımlandıktan sonra bağlantı da yayımlanır ve kullanıcılarınız için kullanılabilir durumda olur. Bu, son kullanıcılarınızın aynı bağlantıyı kullanarak uygulamalar oluşturabilecekleri ve o makinedeki verilere erişebilecekleri anlamına gelir. Veri kaynağına bağlantılar, uygulamanın paylaşıldığı kullanıcılarla da Örtülü Olarak Paylaşılır. Bu bağlantı türü, veri kaynağınız yalnızca şirket içi bir sunucuda yer alıyorsa ve bu kaynaktaki veriler serbestçe paylaşılabiliyorsa geçerli olabilir.

Not

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).