PowerApps'te bir uygulamayı düzenlemeEdit an app in PowerApps

Kendi oluşturduğunuz, sahibi olduğunuz veya Düzenleyebilir izinlerine sahip olduğunuz tüm uygulamaları düzenleyebilirsiniz.Edit any app that you built, that you own, or for which you have Can edit permissions. Uygulamayı Web için PowerApps Studio veya Windows için PowerApps Studio uygulamasında düzenleyebilirsiniz.You can edit an app in either PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows. Başka bir yerde düzenlemek üzere açılmış olan bir uygulamayı düzenlemeye çalıştığınızda uygulamanın sizde veya başka bir kullanıcıda açık olduğunu belirten bir ileti görüntülenir.If you try to edit an app that's open for editing elsewhere, a message tells you whether you already have it open or another user does.

İzinlerinizi doğrulamaVerify your permissions

 1. PowerApps uygulamasında oturum açıp Dosya menüsündeki (sol kenarda) Uygulamalar seçeneğine tıklayın veya dokunun.Sign in to PowerApps, and then click or tap Apps in the File menu (on the left edge).

  Dosya menüsündeki Uygulamalar seçeneği

 2. Uygulama kategorisi seçiciyi açın ve ardından Sahip olduğum uygulamalar veya Katkıda bulunduğum uygulamalar kategorisine tıklayın veya dokunun.Open the app-category selector, and then click or tap either Apps I own or Apps I contribute to.

  Uygulama kategorisi seçici

  Açılan listedeki tüm uygulamaları düzenleyebilirsiniz.You can edit any app in the list that appears. Dilerseniz sağ üst köşedeki arama kutusuna bir veya daha fazla karakter girerek bir uygulamayı arayabilirsiniz.You can also search for an app by typing one or more characters in the search box near the upper-right corner.

  Not: Düzenlemek istediğiniz uygulamayı göremiyorsanız sağ üst köşeden doğru ortamı seçtiğinizden emin olun.Note: If you still don't see the app that you want to edit, verify that you've selected the correct environment near the upper-right corner.

  Ortam listesi

Web için PowerApps Studio'da bir uygulamayı düzenlemeEdit an app in PowerApps Studio for web

 1. Düzenlemek istediğiniz uygulamayı bulmak için önceki yordamda anlatılan adımları uygulayın.Follow the steps in the previous procedure to find the app that you want to edit.
 2. Uygulamanın sağ kenarındaki bilgi simgesine tıklayın veya dokunun.Click or tap the app's info icon near the right edge.

  Bilgi simgesi

 3. Sağ üst köşedeki Düzenle simgesine ve ardından Web'de düzenle seçeneğine tıklayın veya dokunun.Click or tap the Edit icon near the upper-right corner, and then click or tap Edit on the web.

  Düzenle simgesi

Windows için PowerApps Studio'da bir uygulamayı düzenlemeEdit an app in PowerApps Studio for Windows

 1. Windows için PowerApps Studio'yu açın.Open PowerApps Studio for Windows.
 2. Varsayılan olarak açılan sayfada düzenlemek istediğiniz uygulamayı bulun.On the page that appears by default, find the app that you want to edit.

  Bir uygulamayı daha kolay bulmak için sağ üst köşedeki arama simgesine tıklayın veya dokunun ve ardından uygulamanın adındaki bir ya da daha fazla karakteri yazın.To find an app more easily, click or tap the search icon near the upper-right corner, and then type one or more characters in the name of the app. Dilerseniz listeyi ada, son değiştirme tarihine veya son açma tarihine göre sıralayabilirsiniz.You can also sort the list by name, date most recently modified, or date most recently opened. Düzenlemek istediğiniz uygulama hâlâ görünmüyorsa ilk yordamda anlatılan şekilde doğru PowerApps ortamında olduğunuzdan emin olun.If the app you want still doesn't appear, confirm that you're in the right PowerApps environment, as the first procedure describes.

 3. Düzenlemek istediğiniz uygulamanın sağ kenarındaki kalem simgesine tıklayın veya dokunun.Near the right edge, click or tap the pencil icon for the app that you want to edit.

  Kalem simgesinin siyah olduğu (gri değil) tüm uygulamaları düzenleyebilirsiniz.You can edit any app for which the pencil icon is black, not grey.

Bir uygulama üzerinde işbirliği yapmaCollaborate on an app

Bir uygulamayı Düzenleyebilir iznine sahip olan herkes düzenleyebilir ancak tek seferde yalnızca bir kişi düzenleme yapabilir.Anybody who has Can edit permission for an app can edit it, but only one person can edit an app at a time. Başka bir kullanıcının düzenleme yapmakta olduğu bir uygulamayı düzenlemeye çalışırsanız aşağıdaki ileti görünür.If you try to edit an app that someone else is already editing, this message appears. Diğer kullanıcı, uygulamayı kapatana (veya diğer kullanıcının oturumu zaman aşımına uğrayana) kadar devam edemezsiniz.You can't proceed until the other person closes the app (or that person's session times out).

Bu ileti bir uygulamayı düzenlemek üzere açıp başka bir cihazda veya tarayıcı penceresinde tekrar açmaya çalıştığınızda da görünür.In addition, this message appears if you open an app for editing and then try to open it on another device or in another browser window. Önceki oturumu geçersiz kılabilirsiniz ancak kaydetmediğiniz değişiklikler kaybolabilir.You can override the previous session, but you might lose any changes that you haven't saved.

Sonraki AdımlarNext Steps

Ekran, denetim veya veri bağlantısı ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about how to add a screen, a control or a data connection.