Common Data Service'i kullanarak sıfırdan tuval uygulaması oluşturma

Standart varlıkları (yerleşik olanlar), özel varlıkları (kuruluşunuz tarafından oluşturulanlar) veya ikisini birlikte kullanarak Common Data Service içinde depolanan verileri yönetecek bir tuval uygulaması oluşturun.

Common Data Service ile bir uygulama oluşturduğunuzda SharePoint, Dynamics 365 veya Salesforce gibi veri kaynaklarıyla yaptığınız gibi Power Apps'ten bir bağlantı oluşturmanız gerekmez. Yalnızca uygulamada göstermek veya yönetmek istediğiniz varlıkları belirtmeniz gerekir.

Ön koşullar

Boş uygulama açma

 1. Power Apps'a oturum açın.

 2. Kendi uygulamanızı oluşturun altında, Boş sayfadan tuval uygulaması'nı seçin.

  Boş uygulama kutucuğu

 3. Uygulamanız için bir ad belirtin, Telefon'u ve ardından Oluştur'u seçin.

  Tabletler için sıfırdan uygulama oluşturabilirsiniz. Ancak bu konu, telefonlar için uygulama oluşturmayı gösterir.

Varlık belirtme

 1. Ekranın ortasında, verilere bağlan'ı seçin.

 2. Veri bölmesinde Common Data Service seçeneğini belirleyin, Firmalar onay kutusunu seçin ve ardından Bağlan seçeneğini belirleyin.

 3. Sağ üst köşedeki kapat simgesini seçerek Veri bölmesini kapatın.

Liste ekranı ekleme

 1. Giriş sekmesinde, Yeni ekran için aşağı ok tuşunu seçin ve ardından Liste seçeneğini belirleyin.

  Liste ekranı ekleme

 2. Sol gezinti çubuğunda GaleriyeGözat1'i seçin ve ardından Öğeler özelliğinin değerini şu formül olarak ayarlayın:

  SortByColumns(Search(Accounts, TextSearchBox1.Text, "name"), "name", If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

  Bu formül şunları belirtir:

  • Galeri, Firmalar varlığının verilerini göstermelidir.

  • Kullanıcı sıralama düzenini değiştirmek için sırala düğmesini seçene kadar veriler artan düzende sıralanmalıdır.

  • Kullanıcı, arama çubuğuna bir veya daha fazla karakter yazar ya da yapıştırırsa (AramaMetniKutusu1) listede yalnızca kullanıcının belirttiği karakterleri içeren ad alanına sahip firmalar gösterilir.

   Uygulamanızın görünümünü ve davranışını belirtmek için bunları ve diğer birçok işlevi kullanabilirsiniz.

   Galerinin Öğeler özelliğini ayarlama

 3. Galerinin düzenini yalnızca her bir hesabın adını gösterecek şekilde ayarlayın ve başlık çubuğunu, Galeriyi özelleştirme bölümünde açıklandığı gibi Göz At sözcüğünü gösterecek şekilde yapılandırın.

  Göz atma ekranı

 4. Sol gezinti çubuğunda Ekran1 öğesinin üzerine gelin, üç nokta simgesini (...) seçin ve ardından Sil seçeneğini belirleyin.

 5. Sol gezinti çubuğunda Ekran2 öğesinin üzerine gelin, üç nokta simgesini (...) seçin ve ardından Yeniden Adlandır seçeneğini belirleyin.

 6. BrowseScreen ifadesini yazın veya yapıştırın ve ardından bu ekrandaki galeriyi BrowseGallery olarak yeniden adlandırın.

  Göz atma ekranını yeniden adlandırma, galeri

Form ekranı ekleme

 1. Önceki yordamın birinci adımını tekrarlayın ancak bu kez Liste ekranı yerine bir Form ekranı ekleyin.

 2. Sağ bölmedeki Gelişmiş sekmesinde gösterildiği gibi, formun VeriKaynağı özelliğini Firmalar olarak ve Öğe özelliğini BrowseGallery.Selected olarak ayarlayın.

  Formun Veri kaynağı ve Öğe özelliğini ayarlama

 3. Alanlar bölmesini açmak için sağ bölmenin Özellikler sekmesinde Alanları Düzenle'yi seçin.

 4. Alan ekle seçeneğini belirleyin ve ardından bu alanlar için şu onay kutularını seçin:

  • Firma Adı
  • Adres 1: Cadde 1
  • Adres 1: Şehir
  • Adres 1: Posta kodu
  • Çalışan Sayısı
  • Yıllık Gelir

  Not

  Bu senaryonun dışında, Yeni alan seçerek, gerekli bilgileri sağlayarak ve ardından Bitti seçeneğini belirleyerek özel bir alan oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Alan oluşturma.

 5. Ekle'yi seçin.

 6. Başlık çubuğunun Metin özelliğini Oluştur/Düzenle'yi gösterecek şekilde ayarlayın.

  Yaptığınız değişiklikler ekrana uygulanır.

  Formun Veri kaynağı ve Öğe özelliğini ayarlama

 7. Bu ekranı FormScreen olarak yeniden adlandırın.

Yapılandırma simgeleri

 1. BrowseScreen'de, ekranın üst kısmındaki daire simgesinin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  Refresh(Accounts)

  Yenile simgesi

 2. Artı simgesinin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  NewForm(EditForm1); Navigate(FormScreen, ScreenTransition.None)

  Ekle simgesi

 3. Sağ tarafı gösteren birinci okun OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  EditForm(EditForm1); Navigate(FormScreen, ScreenTransition.None)

  İleri simgesi

 4. FormScreen'de, iptal simgesinin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  ResetForm(EditForm1);Navigate(BrowseScreen, ScreenTransition.None)

  İptal simgesi

 5. Onay İşareti simgesinin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  SubmitForm(EditForm1); Navigate(BrowseScreen, ScreenTransition.None)

  Onay İşareti simgesi

 6. Ekle sekmesinde Simgeler'i ve ardından Çöp Kutusu simgesini seçin.

 7. Düğmenin Çöp Kutusu simgesinin Renk özelliğini Beyaz olarak ayarlayın ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  Remove(Accounts, BrowseGallery.Selected); Navigate(BrowseScreen, ScreenTransition.None)

  Çöp Kutusu simgesi

Uygulamayı sınama

 1. Sol gezinti çubuğunda BrowseScreen'i seçin ve ardından F5'e basarak (veya sağ üst köşedeki oynat simgesini seçerek) Önizleme'yi açın.

  Önizlemeyi açma

 2. Listeyi artan ve azalan sıralama düzenlerine geçirin ve firma adındaki bir veya daha fazla karaktere göre listeyi filtreleyin.

 3. Firma ekleyin, eklediğiniz firmayı düzenleyin, firmayı güncelleştirmeye başlayıp değişikliklerinizi iptal edin ve ardından firmayı silin.

Sonraki adımlar