PowerApps'te bir uygulamayı kaydetme ve yayımlamaSave and publish an app in PowerApps

Bir uygulamada değişiklikleri her kaydettiğinizde değişiklikleri yalnızca kendiniz ve uygulamayı düzenleme izni olan herkes için otomatik olarak yayımlarsınız.Whenever you save changes to an app, you automatically publish them only for yourself and anyone else who has permissions to edit the app. Değişiklikleri tamamladıktan sonra, uygulamanın paylaşıldığı herkes tarafından kullanılabilmesi için açık olarak yayımlamanız gerekir.When you finish making changes, you must explicitly publish them to make them available to everyone with whom the app is shared.

Uygulama paylaşma hakkında bilgi edinmek için bkz. Uygulama paylaşma.For information about how to share an app, see Share an app.

Uygulamada yapılan değişiklikleri kaydetmeSave changes to an app

PowerApps Studio'da Dosya menüsündeki (sol kenarda) Kaydet seçeneğine tıklayın veya dokunun ve ardından aşağıdaki adımlardan birini uygulayın:In PowerApps Studio, click or tap Save on the File menu (on the left edge), and then follow either of these steps:

 • Uygulamayı daha önce hiç kaydetmediyseniz uygulamaya bir ad verin ve ardından Kaydet'e tıklayın veya dokunun.If you've never saved the app before, provide a name for it, and then click or tap Save.

  Yeni bir uygulamayı kaydetme

 • Uygulama daha önce kaydedildiyse Kaydet'e tıklamanız veya dokunmanız yeterlidir.If the app has ever been saved, click or tap Save.

  Güncelleştirilen bir uygulamayı kaydetme

PowerApps de 2 dakikalık aralıklarla uygulamayı düzenli olarak kaydedebilir.PowerApps can also periodically save the app every 2 minutes. Uygulamayı daha önce kaydettiyseniz PowerApps, kullanıcı Kaydet düğmesine tıklamadan veya dokunmadan uygulamanın bir sürümünü düzenli aralıklarla kaydetmeye devam eder.If you have saved the app once, PowerApps will continue to save a version of the app periodically without requiring the user to press or tap the Save action. Yazarlar Dosya menüsündeki Hesap sekmesinden Otomatik kaydet ayarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.Authors can enable or disable the Auto save setting from the Account tab on the File menu.

Otomatik kaydet ayarı

Uygulamayı yayımlamaPublish an app

 1. PowerApps Studio'da Dosya menüsündeki (sol kenarda) Kaydet'e ve ardından Bu sürümü yayımla'ya tıklayın veya dokunun.In PowerApps Studio, click or tap Save on the File menu (on the left edge), and then click or tap Publish this version.

  Uygulama yayımlama

 2. Uygulamayı, uygulamanın paylaşıldığı tüm kullanıcılar için yayımlamak üzere Yayımla iletişim kutusunda Bu sürümü yayımla'ya tıklayın veya dokunun.In the Publish dialog box, tap or click Publish this version to publish the app to all users with whom the app is shared.

  Yayımlamayı gözden geçirme

  Not

  PowerApps'in en son sürümüyle eşitlenmesini sağlamak için uygulamanızı, son yayımlama tarihinden itibaren altı ay içinde güncelleştirmenizi ve/veya yeniden yayımlamanızı öneririz.We recommend that you update and/or re-publish your app within six months of last publishing it to keep it in sync with the latest version of PowerApps. Altı ay içinde güncelleştirmez ve/veya yeniden yayımlamazsanız uygulamanız herhangi bir uyarı vermeden çalışmayı durdurabilir.If you don't update and/or re-publish within six months, the app may stop working without warning.

Canlı sürümü belirlemeIdentify the live version

powerapps.com adresinde Dosya menüsündeki (sol kenarda) Uygulamalar seçeneğine, bir uygulamaya ilişkin ayrıntılar simgesine ve ardından Sürümler sekmesine tıklayın veya dokunun.In powerapps.com, click or tap Apps on the File menu (on the left edge), click or tap the details icon for an app, and then click or tap the Versions tab.

Canlı sürüm, uygulamanın paylaşıldığı herkes için yayımlanır.The Live version is published for everyone with whom the app is shared. Herhangi bir uygulamanın en yeni sürümü, yalnızca düzenleme izinlerine sahip kişiler tarafından kullanılabilir.The most recent version of any app is available only to those who have edit permissions for it.

Portaldan yayımlama

En yeni sürümü yayımlamak için Bu sürümü yayımla'ya ve ardından Yayımla iletişim kutusunda Bu sürümü yayımla'ya tıklayın veya dokunun.To publish the most recent version, click or tap Publish this version, and then click or tap Publish this version in the Publish dialog box.

Sonraki adımlarNext steps