PowerApps'te ekran boyutunu ve yönünü değiştirmeChange screen size and orientation in PowerApps

Ekran boyutunu ve yönünü değiştirerek uygulamayı özelleştirin.Customize an app by changing its screen size and orientation.

ÖnkoşullarPrerequisites

 1. Uygulama oluşturun veya düzenlemek için bir uygulamayı açın.Create an app, or open one for editing.
 2. Dosya menüsünde, Uygulama ayarları düğmesine tıklayın veya dokunun.On the File menu, click or tap App settings.

Ekranın boyutunu ve yönlendirmesini değiştirmeChange screen size and orientation

 1. Uygulama ayarları'nda Ekran boyutu + yön seçeneğine tıklayın veya dokunun.Under App settings, click or tap Screen size + orientation.

  Uygulamanın ekran boyutunu ve yönünü değiştirme seçeneği

 2. Hizalama listesinde Dikey veya Yatay seçeneğine tıklayın ya da dokunun.In the Orientation list, click or tap Portrait or Landscape.
 3. (Yalnızca tablet uygulamaları) Aspect ratio (En boy oranı) bölümünde bu uygulama için hedef cihazla eşleşen orana tıklayın veya dokunun.(Tablet apps only) Under Aspect ratio, click or tap the ratio that matches the target device for this app.

  Tablet uygulamasının en boy oranını değiştirme

 4. En boy oranını kilitle bölümündeki Açık veya Kapalı seçeneklerinden birini belirtin.Under Lock aspect ratio, specify either On or Off.

  En boy oranını kilitlerseniz, uygulama bir telefon için uygun en boy oranında kalır.If you lock the aspect ratio, the app will retain the appropriate aspect ratio for a phone. Uygulama farklı türde bir cihazda çalıştırılırsa doğru şekilde görüntülenmez ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir.If the app is running on another kind of device, the app will display incorrectly and may show unwanted results. En boy oranının kilidini açarsanız uygulama, çalıştırıldığı cihazın en boy oranına uyum sağlar.If you unlock the aspect ratio, the app will adjust to the aspect ratio of the device on which it's running.

 5. Yönü kilitle bölümünde Açık veya Kapalı seçeneklerinden birini belirtin.Under Lock orientation, specify either On or Off.

  Uygulamanın yönünü kilitlerseniz belirttiğiniz yön korunur.If you lock the app's orientation, the app will retain the orientation that you specify. Uygulama, ekranı farklı yön ayarına sahip bir cihazda çalıştırılırsa hatalı şekilde görüntülenir ve istenmeyen sonuçlara neden olabilir.If the app is running on a device for which the screen is in a different orientation, the app will display incorrectly and may show unwanted results. Uygulamanın yön kilidini açarsanız, uygulama çalıştırıldığı cihazın ekran yönüne uyum sağlar.If you unlock the app's orientation, it will adjust to the screen orientation of the device on which it's running.

 6. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Uygula'yı seçin.Select Apply to save your changes.

Sonraki adımNext step

Uygulamanızı yeni ayarlarla yeniden yayımlamak için, Dosya menüsünde Kaydet'i seçin.On the File menu, select Save to republish your app with the new settings.