Uygulamanız tarafından kullanılan Excel verilerini paylaşmaShare Excel data used by your app

Excel verilerini, OneDrive gibi bir bulut hesabında uygulama kullanıcılarınızla paylaşabilirsiniz.You can share Excel data with your app users in a cloud account, such as OneDrive.

Örneğin, şirketinizdeki teknik destek grubunun adlarını ve telefon numaralarını gösteren bir uygulama oluşturabilirsiniz.For example, you might create an app that shows the names and phone numbers of the technical-support group at your company. Bilgiler Dropbox'taki klasörlere eklediğiniz Excel elektronik tablolarında depolanır.The information is stored in an Excel spreadsheet, which you put in a folder in Dropbox. Böylece, adları ve telefon numaralarını görebilmeleri için ilgili klasörü uygulama kullanıcılarınızla paylaşabilirsiniz.You then share the folder with your app users so that they can see the names and phone numbers.

Kullanıcıların uygulamanızı çalıştırabilmesi ve hatta değiştirebilmesi için verileri paylaşmanız gerekir.You must share the data so that users can run and even modify your app. Paylaşım izni verilmemiş kullanıcılar Excel dosyasındaki verileri görmez.Users who aren't given the sharing permissions won't see the data in the Excel file.

Bu konu başlığında Dropbox, OneDrive ve Google Drive'ı kullanarak bir Excel elektronik tablosundaki verileri nasıl paylaşacağınız gösterilmektedir.This topic shows you how to share data in an Excel spreadsheet using Dropbox, OneDrive, and Google Drive. Excel dosyalarından veri görüntüleyen uygulamalar oluşturmak için bkz. Veri kümesinden uygulama oluşturma.To create an app that displays data from an Excel file, see Create an app from a set of data.

Dropbox'ta veri paylaşmaShare data in Dropbox

 1. PowerApps'te Dropbox bağlantısı oluşturmak için kullandığınız hesap ile Dropbox'ta oturum açın.Sign in to Dropbox using the same account that you used to create a connection from PowerApps to Dropbox.
 2. Excel dosyasını içeren klasörü ve ardından Paylaş'ı seçin:Select the folder that contains the Excel file, and then select Share:

  Paylaş komutu

 3. İletişim kutusunda, uygulama kullanıcılarınızın Dropbox'ta oturum açmak için kullandığı e-posta adreslerini girin.In the dialog box, enter the email addresses with which your app users sign in to Dropbox.

  Dropbox'ta paylaşma

 4. Uygulama kullanıcılarınızın uygulamanızda veri eklemesini, değiştirmesini veya silmesini istiyorsanız Düzenleyebilir'i seçin.If your app users will add, modify, or delete data in your app, select Can edit. Bunu istemiyorsanız Görüntüleyebilir'i seçin.Otherwise, select Can view.
 5. Paylaş'ı seçin.Select Share.

Daha fazla bilgi için bkz. Dropbox'ta klasör paylaşma.For more information, see Sharing folders on Dropbox.

OneDrive'da veri paylaşmaShare data in OneDrive

 1. PowerApps'te OneDrive bağlantısı oluşturmak için kullandığınız hesap ile OneDrive'da oturum açın.Sign in to OneDrive using the same account that you used when you created a connection from PowerApps to OneDrive.
 2. Dosyayı içeren klasörü ve ardından Paylaş'ı seçin:Select the folder that contains the file, and then select Share:

  Paylaş komutu

  Not

  OneDrive İş'te, dosyayı içeren klasörü değil, dosyanın kendisini seçin.In OneDrive for Business, share the file itself, not the folder that contains the file.

 3. İletişim kutusunda E-posta'yı seçin.In the dialog box, select Email.

  E-posta ile paylaş

 4. Uygulama kullanıcılarınızın OneDrive'da oturum açmak için kullandığı e-posta adreslerini belirtip Paylaş'ı seçin.Specify the email addresses with which your app users sign in to OneDrive, and then select Share.

  Kullanıcı belirtme

Daha fazla bilgi için bkz. OneDrive dosyalarını ve klasörlerini paylaşma.For more information, see Share OneDrive files and folders.

Google Drive'da veri paylaşmaShare data in Google Drive

 1. PowerApps'te Google Drive bağlantısı oluşturmak için kullandığınız hesap ile Google Drive'da oturum açın.Sign in to Google Drive using the same account with which you created a connection from PowerApps to Google Drive.
 2. Excel dosyasının depolandığı klasöre ve ardından Paylaş'a sağ tıklayın.Right-click the folder that stores your Excel file, and then select Share.

  Paylaş komutu

 3. İletişim kutusunda, uygulama kullanıcılarınızın Google Drive'da oturum açmak için kullandığı e-posta adreslerini girin:In the dialog box, enter the email addresses with which your app users sign in to Google Drive:

  Kullanıcı belirtme

 4. Uygulama kullanıcılarınızın uygulamanızda veri eklemesini, değiştirmesini veya silmesini istiyorsanız izinler listesinde Düzenleyebilir'i seçin.If your app users will add, modify, or delete data in your app, then select Can edit in the list of permissions. Bunu istemiyorsanız Görüntüleyebilir'i seçin.Otherwise, select Can view.
 5. Bitti'yi seçin.Select Done.

Daha fazla bilgi için bkz. Google Drive dosyalarını ve klasörlerini paylaşma.For more information, see Share Google Drive files and folders.

Bilinen sınırlamalarKnown limitations

Kuruluşunuzda Excel verileri paylaşma hakkında bilgi için bu sınırlamaları gözden geçirin.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.