PowerApps, Microsoft Flow ve Power BI uygulamalarını SharePoint Online ile tümleştirmeIntegrate PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online

SharePoint Online kullanıyor ve iş süreçlerinizde otomasyon özelliklerinden daha fazla faydalanıp kolaylık sağlamak mı istiyorsunuz?Do you have SharePoint Online and want to better automate and streamline your business processes? PowerApps, Microsoft Flow veya Power BI ile çalışmanıza rağmen SharePoint Online ile birlikte nasıl kullanacağınızı bilmiyor musunuz?Have you worked with PowerApps, Microsoft Flow, or Power BI, but you're not sure how to use them with SharePoint Online? Doğru yerdesiniz!You've come to the right place! Bu öğretici serisinde, SharePoint listelerini ve SharePoint Online ile tümleştirilebilen PowerApps, Microsoft Flow ve Power BI teknolojilerini kullanan basit bir proje yönetimi uygulamasını nasıl oluşturacağınız gösterilecektir.This series of tutorials explores how to build out a basic project-management app based on SharePoint lists and three key technologies that integrate with SharePoint Online: PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI. Bu teknolojiler birlikte çalışarak işlerinizi ölçmeyi, sonuçlara göre hareket etmeyi ve iş akışlarınızı otomatikleştirmenizi kolaylaştırır.These technologies work together, making it easy to measure your business, act on the results, and automate your workflows. Bu seriyi bitirdiğinizde aşağıdakine benzer havalı bir senaryonuz olacak:When you're done with this series, you will have a cool scenario like the following:

Tamamlanmış senaryo diyagramı

İş senaryosuBusiness scenario

Bu öğretici serisinde Contoso şirketi projelerinin istekten onaya, geliştirmeye ve son gözden geçirmeye kadar tüm yaşam döngüsünü yönettiği bir SharePoint Online sitesine sahip.In this series of tutorials, the company Contoso has a SharePoint Online site where they manage the lifecycle of projects, from request, to approval, to development, to final review. Bir proje istek sahibi (departman şefi gibi) SharePoint listesine öğe ekleyerek bir BT projesi için istekte bulunuyor.A project requestor, such as a department head, requests an IT project by adding an item to a SharePoint list. Projeyi onaylayan kişi (BT yöneticisi gibi) projeyi gözden geçirip kabul ediyor veya reddediyor.A project approver, such as an IT manager, reviews the project, and then approves it or rejects it. Onaylanması halinde proje bir proje yöneticisine atanıyor ve aynı uygulama üzerinden ikinci listeye ek bir ayrıntı ekleniyor.If approved, the project is assigned to a project manager, and additional detail is added to a second list through the same app. Bir iş analisti SharePoint'e eklenmiş bir Power BI raporunu kullanarak devam eden ve tamamlanmış olan projeleri gözden geçiriyor.A business analyst reviews current and completed projects using a Power BI report embedded in SharePoint. Onay e-postasını göndermek ve Power BI uyarılarını yanıtlamak için Microsoft Flow kullanılıyor.Microsoft Flow is used to send approval email and respond to Power BI alerts.

Hızlı başlangıçGetting started quickly

Bu öğretici serisinde sunduğumuz senaryo, tam kapsamlı bir proje yönetim ve analiz uygulamasına kıyasla oldukça sınırlı ancak tüm görevleri tamamlamak oldukça zaman alacak.The scenario we present in this series of tutorials is simple compared to a full-blown project management and analysis app, but it still takes some time to complete all the tasks. PowerApps, Microsoft Flow ve Power BI ile SharePoint kullanımı hakkında hızlı bir tanıtıma ihtiyacınız varsa şu makalelere bakın:If you just want a quick introduction to using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint, check out the following articles:

İncelemeyi bitirdiğinizde tam uzunluktaki bu senaryoya bakmak için geri döneceğinizi umuyoruz.When you're done, we hope you'll be back to check out this full scenario.

Ayrıca isterseniz senaryonun içinde ilginizi çeken görevlere odaklanıp diğerlerini vakit buldukça tamamlayabilirsiniz.Even within the scenario, you can focus on the tasks that interest you, and complete the tasks as you have time. 1. görevde SharePoint listelerini oluşturduktan sonra 2-5 arasındaki görevleri istediğiniz sırada tamamlayabilir, 6-8 arasındaki görevleri ise sırayla bitirebilirsiniz.After you set up SharePoint lists in task 1, you can work through tasks 2-5 in any order; then tasks 6-8 are sequential. Bu senaryonun indirme paketinin bir parçası olarak, iki tamamlanmış uygulama ve bir Power BI Desktop raporu ekledik.Lastly, we have included two finished apps and a Power BI Desktop report as part of the download package for this scenario. Her görevdeki tüm adımları tamamlamasanız da bu öğeleri inceleyerek örnekler üzerinden bilgi sahibi olabilirsiniz.You can look at these and learn by example even if you don't go through all the steps in each task.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu senaryoyu tamamlamak için aşağıdaki aboneliklere ve masaüstü araçlarına sahip olmanız gerekir.To complete the scenario, you need the following subscriptions and desktop tools. PowerApps ve Microsoft Flow'u içeren Office 365 İş Ekstra aboneliği.The Office 365 Business Premium subscription includes PowerApps and Microsoft Flow.

Abonelik veya araçSubscription or tool BağlantıLink
Office 365 İş Ekstra aboneliğiOffice 365 Business Premium subscription Deneme aboneliğiTrial subscription
PowerApps StudioPowerApps Studio Web için PowerApps Studio (indirmeniz gerekmez) veya Windows için PowerApps Studio uygulamasını kullanınUse PowerApps Studio for web (no download required) or PowerApps Studio for Windows
Power BI Pro aboneliğiPower BI Pro subscription Deneme aboneliği (TRY FREE'ye (ÜCRETSİZ DENEYİN) tıklayın)Trial subscription (click TRY FREE)
Power BI DesktopPower BI Desktop Ücretsiz indirin (DOWNLOAD FREE'ye (ÜCRETSİZ İNDİRİN) tıklayın)Free download (click DOWNLOAD FREE)

Tüm ürünler hakkında bilgi sahibi olmanız en iyisidir ancak daha önce kullanmadıklarınız varsa bile bu senaryoyu tamamlayabilirsiniz.Ideally, you have basic familiarity with each technology, but you can still complete the scenario if you're new to some of these technologies. Hız kazanmak için aşağıdaki içeriği kullanın:Use the following content to get up to speed:

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğretici serisinin bir sonraki adımında, seri boyunca kullanacağımız SharePoint Online listelerini oluşturacağız.The next step in this tutorial series is to set up the SharePoint Online lists that we use throughout the series.