Visual Studio Live Share nedir?What is Visual Studio Live Share?

Visual Studio Live Share’e hoş geldiniz!Welcome to Visual Studio Live Share! Live Share, kullandığınız programlama dillerinden veya oluşturduğunuz uygulama türlerinden bağımsız olarak başkalarıyla gerçek zamanlı işbirliği yaparak kodu düzenlemenize ve hataları ayıklamanıza olanak tanır.Live Share enables you to collaboratively edit and debug with others in real time, regardless of the programming languages you're using or app types you're building. Geçerli projenizi anında ve güvenli bir şekilde paylaşabilir, ortak hata ayıklama oturumları başlatabilir, terminal örneklerini paylaşabilir, localhost web uygulamalarını iletebilir, sesli aramalar yapabilir ve daha birçok özellikten yararlanabilirsiniz!You can instantly and securely share your current project, start a joint debugging session, share terminal instances, forward localhost web apps, have voice calls, and more!

Visual Studio Live Share, geleneksel eşli programlamanın aksine geliştiricilerin kişisel düzenleyici tercihlerini (ör. tema, tuş bağlamaları) koruyarak birlikte çalışmasına ve kendi imleçlerine sahip olmasına imkan tanır.Unlike traditional pair programming, Visual Studio Live Share allows developers to work together, while retaining their personal editor preferences (e.g. theme, keybindings), as well as having their own cursor. Bu sayede, birbirinizi izlemek için görünümler arasında geçiş yaparken sorunsuz bir deneyim yaşarsınız ve fikirleri/görevleri bağımsız olarak inceleyebilirsiniz.This allows you to seamlessly transition between following one another, and being able to explore ideas/tasks on your own. Bu birlikte ve bağımsız çalışma olanağı yüz yüze işbirliği yapmaya çok benzer bir işbirliği deneyimi sağlar.This ability to work together and independently provides a collaboration experience that feels much like in-person collaboration.

Başlamaya hazır mısınız?Ready to get going? Bu makalede bazı kavramları ele alacağız ve gerekli uzantıları nasıl yükleyeceğinizi göstereceğiz.In this article we'll run you through some concepts and how to install the needed extensions. Bu yazının özetini okumak istiyorsanız paylaşma ve katılma hızlı başlangıç kılavuzlarına bakın.If you're looking for an abridged version, check out the share and join quickstarts.

İpucu

Artık tarayıcınız üzerinden bir Live Share oturumuna katılabileceğinizi biliyor muydunuz?Did you know that you can now join a Live Share session from the browser? Bu da demek oluyor ki, işbirliği için masaüstü istemcisi yüklemeniz gerekmiyor!This means, you no longer need to install a desktop client to collaborate! Yalnızca sizinle paylaşılan bağlantıya tıklayın ve tam güvenilirlikli VS Code düzenleyici deneyimini tarayıcınızda sağlayın.Just click on the link shared with you and you can get a full-fidelity VS Code editor experience in the browser. Burada daha fazla bilgi edininLearn more here

Visual Studio Live Share’i YüklemeInstall Visual Studio Live Share

Başlamadan önce, sisteminizde Live Share’in temel gereksinimlerini karşılayan bir Visual Studio veya Visual Studio Code sürümünün yüklü olduğundan emin olmanız gerekir.Before you begin, you need to be sure you have a version of Visual Studio or Visual Studio Code installed that meets Live Share's core requirements.

  • Visual Studio Code 1.22.0 veya üzeri - Windows 7, 8.1 veya 10, macOS (yalnızca High Sierra 10.13+) , 64 bit Linux (64 bit Ubuntu Desktop 16.04 ve üzeri, Fedora 27 ve üzeri önerilir - ayrıntılara bakın) .Visual Studio Code 1.22.0 or higher - Windows 7, 8.1, or 10, macOS (only High Sierra 10.13+), 64-bit Linux (64-bit Ubuntu Desktop 16.04+, Fedora 27+ recommended - see details).
  • Visual Studio 2019 (herhangi bir sürüm) - Windows 7, 8.1 veya 10.Visual Studio 2019 (any edition) - Windows 7, 8.1, or 10.
  • Visual Studio 2017 15.6 ve üzeri (herhangi bir sürüm) - Windows 7, 8.1 veya 10.Visual Studio 2017 15.6 or higher (any edition) - Windows 7, 8.1, or 10.

Bunu yaptıktan sonra Visual Studio Live Share uzantısını indirip yüklemek çocuk oyuncağıdır:After that, downloading and installing the Visual Studio Live Share extension is a breeze:

Visual Studio Code logo Visual Studio Code (1.22.0 ve üzeri) Visual Studio Code (1.22.0+)
1. Windows (7, 8.1 veya 10), macOS (High Sierra 10.13+), 64 bit Linux için Visual Studio Code’u Yükleme (ayrıntılar) 1. Install Visual Studio Code for Windows (7, 8.1, or 10), macOS (High Sierra 10.13+), 64-bit Linux (details)
2. Market’ten Visual Studio Live Share uzantısını indirip yükleyin. 2. Download and install the Visual Studio Live Share extension from the marketplace.
3. Yeniden yükleyin ve bağımlılıkların indirilip yüklenmesini bekleyin (durum çubuğuna bakın). 3. Reload and wait for dependencies to download and install (see status bar).
4. Linux: Kitaplıklar yüklensin mi? diye sorulduğunda Yükle’ye tıklayıp parolayı girin ve işlem tamamlanınca VS Code’u yeniden başlatın. 4. Linux: If prompted to install libraries, click install, enter password, restart VS Code when done.
Download button
Visual Studio 2019 logo Visual Studio 2019 Visual Studio 2019
1.Visual Studio 2019’u yükleyin. 1. Install Visual Studio 2019.
2.Desteklenen bir iş yükünü yükleyin. 2. Install a supported workload. (ör. ASP.NET, .NET Core, C++, Python ve/veya Node.js)(e.g. ASP.NET, .NET Core, C++, Python, and/or Node.js)
3. Visual Studio Live Share, bu iş yükleriyle varsayılan olarak yüklenir. 3. Visual Studio Live Share is installed by default with these workloads.
Visual Studio 2017 logo Visual Studio 2017 15.6 veya üzeri Visual Studio 2017 15.6 or higher
1. Windows’da (7, 8.1 veya 10) Visual Studio 2017’nin en son sürümünü (15.6 ve üzeri) yükleyin. 1. Install the latest version of Visual Studio 2017 (15.6+) on Windows (7, 8.1, or 10).
2.Desteklenen bir iş yükünü yükleyin. 2. Install a supported workload. (ör. ASP.NET, .NET Core, C++ ve/veya Node.js)(e.g. ASP.NET, .NET Core, C++, and/or Node.js)
3. Market’ten Visual Studio Live Share uzantısını indirip yükleyin. 3. Download and install the Visual Studio Live Share extension from the marketplace.
Download button

Visual Studio Live Share'i indirip kullanarak lisans koşulları ve gizlilik bildirimi koşullarını kabul etmiş olursunuz.By downloading and using Visual Studio Live Share, you agree to the license terms and privacy statement. Sorun yaşarsanız bkz. sorun giderme.See troubleshooting if you run into problems.

İşte bu kadar kolay!That's all there is to it! Artık VS Code’un sol alt köşesinde oturum açma durumunu gösteren bir çubuk ve Visual Studio’nun sağ üst köşesinde bir paylaşma düğmesi görüyor olmalısınız.You should now see a sign in status bar in the lower left in VS Code and a share button in the upper right in Visual Studio. Bundan sonra yapabileceklerinizi öğrenmek için geriye kalan belgelere göz atın!Check out the rest of the documentation for what to do next!

Ayrıca bkz.See also

Hızlı BaşlangıçlarQuickstarts

Nasıl yapılır belgeleriHow-tos

referencereference

Sorun mu yaşıyorsunuz?Having problems? Bkz. sorun giderme veya geri bildirim gönderme.See troubleshooting or provide feedback.