Mac için Visual Studio 2017 Platform Desteği ve UyumlulukVisual Studio 2017 for Mac Platform Targeting and Compatibility

Mac için Visual Studio 2017 birçok yeni, şaşırtıcı özellik ve platformlar arası masaüstü uygulaması geliştirmeyi, platformlar arası mobil geliştirmeyi, Azure geliştirmeyi, web ve bulut geliştirmesini ve daha birçoğunu destekleyen IDE üretkenlik iyileştirmeleri içerir.Visual Studio 2017 for Mac contains many new and exciting features and IDE productivity enhancements to support cross-platform desktop app development, cross-platform mobile development, Azure development, web and cloud development, and more. Mac için Visual Studio 2017’yi denemek için İndirmeler sayfasına bakın.To try out Visual Studio 2017 for Mac, see the Downloads page. Bu sürümdeki tüm yenilikler hakkında daha fazla bilgi için Mac için Visual Studio 2017 sürüm notlarına bakın.For more information about everything that's new in this release, see the Visual Studio 2017 for Mac release notes.

Sistem GereksinimleriSystem Requirements

Mac için Visual Studio 2017 ürün ailesini yükleme ve çalıştırmaya yönelik sistem gereksinimleriyle ilgili bilgi için, Mac için Visual Studio 2017 Sistem Gereksinimi sayfasına bakın.For information on the system requirements for installing and running the Visual Studio 2017 for Mac family of products, see the Visual Studio 2017 for Mac System Requirement page.

Platform DesteğiPlatform Targeting

Mac için Visual Studio; macOS, Android, iOS, tvOS ve watchOS platformlarının en son platform özelliklerinden yararlanan uygulamaların yanı sıra web siteleri, hizmetler ve oyunlar oluşturmak için son derece gelişmiş araçlar ve teknolojiler sağlar.Visual Studio for Mac provides cutting-edge tools and technologies to create apps that take advantage of the latest platform capabilities, for macOS, Android, iOS, tvOS, and watchOS, as well as web sites and services, and games.

Özellik ÖzetiFeature Summary

 • Mobil uygulama geliştirmeMobile app development
  • Xamarin ile Android ile iOS arasında kod paylaşmaShare code between Android and iOS with Xamarin
  • Yerel iOS ve Android UI tasarımcılarıNative iOS and Android UI designers
  • Xamarin.Forms ile paylaşılan kullanıcı arabirimiShared UI with Xamarin.Forms
  • Eklenmiş Bütünleştirilmiş Kodlar ile Android kodunu korumaProtect Android code with Embedded Assemblies
  • Xamarin Inspector ile uygulamaları görselleştirme ve hata ayıklama*Visualize and debug apps with Xamarin Inspector *
  • Xamarin Profiler ile uygulamalarınızın profilini oluşturma *Profile your apps with Xamarin Profiler *
 • Platformlar arası "masaüstü" geliştirmeCross-platform "desktop" development
  • macOS uygulaması geliştirmemacOS app development
  • .NET core geliştirme.NET Core development
 • Web uygulaması geliştirmeWeb application development
  • ASP.NET Core geliştirmeASP.NET Core development
  • HTML, CSS, JSON web düzenleyici araçlarıHTML, CSS, JSON web editor tooling
 • Bulutta geliştirimeCloud development
  • ASP.NET Core WebAPI geliştirmeASP.NET Core WebAPI development
  • ASP.NET Core projelerini IDE'den doğrudan Azure'da yayımlamaPublish ASP.NET Core projects to Azure directly from the IDE
 • Oyun geliştirmeGame development
  • Unity oyun geliştirmeUnity game development

* Mac için Visual Studio Enterprise gerektirir* Requires Visual Studio for Mac Enterprise

Mac için Visual Studio; Windows Forms, WPF veya UWP gibi Windows istemci projelerini desteklemez.Visual Studio for Mac does not support Windows client projects like Windows Forms, WPF, or UWP.

Mac için Visual Studio 2017 Android Geliştirme Desteği Visual Studio 2017 for Mac Support for Android Development

Mac için Visual Studio 2017, Xamarin ve C# kullanarak yerel Android uygulamaları oluşturmanıza olanak tanır.Visual Studio 2017 for Mac enables you to build native Android apps using Xamarin and C#. Android oyunları oluşturmak için Unity kullanabilirsiniz.You can use Unity to build Android games.

Android SDK Yöneticisi’ni kullanarak, Android SDK ve Android düzeylerini kolayca alabilirsiniz.You can use the Android SDK Manager to easily obtain the Android SDK and Android API levels. Android SDK Yöneticisi’ni kullanarak ek API düzeylerini ayrı olarak indirebilirsiniz.You can download additional API levels separately using the Android SDK Manager.

Daha fazla bilgi için bkz. Mac için Visual Studio ile Android geliştirmesi.For more information, see Android development with Visual Studio for Mac.

Mac için Visual Studio 2017 iOS Geliştirme Desteği Visual Studio 2017 for Mac Support for iOS Development

Mac için Visual Studio 2017, Xamarin ve C# kullanarak yerel iOS uygulamaları oluşturmanıza olanak tanır.Visual Studio 2017 for Mac enables you to build native iOS apps using Xamarin and C#. iOS oyunları oluşturmak için Unity kullanabilirsiniz.You can use Unity to build iOS games.

Daha fazla bilgi için bkz. Mac için Visual Studio ile iOS geliştirmesi.For more information, see iOS development with Visual Studio for Mac.

Mac için Visual Studio 2017 macOS/OS X Geliştirme Desteği Visual Studio 2017 for Mac Support for macOS/OS X Development

Mac için Visual Studio 2017, macOS için konsol uygulamaları ve Cocoa (masaüstü) uygulamaları derlemenizi sağlar.Visual Studio 2017 for Mac enables you to build console applications and Cocoa (desktop) applications for macOS.

Daha fazla bilgi için bkz. Mac için Visual Studio ile macOS geliştirmesi.For more information, see macOS development with Visual Studio for Mac.

Mac için Visual Studio 2017 ASP.NET Core Geliştirme Desteği Visual Studio 2017 for Mac Support for ASP.NET Core Development

ASP.NET Core; web uygulama ve hizmetleri, IoT uygulamaları ve mobil arka uçları gibi mordern bulut tabanlı İnternet’e bağlı uygulamalar derlemeye yönelik açık kaynaklı ve platformlar arası bir çerçevedir.ASP.NET Core is an open-source and cross-platform framework for building modern cloud based internet connected applications, such as web apps and services, IoT apps, and mobile backends.

Sunucu tarafı kodun yanı sıra istemci tarafı HTML, CSS ve Javascript gibi ASP.NET Core uygulamaları, Mac için Visual Studio 2017 kullanılarak geliştirilebilir ve hataları ayıklanabilir.ASP.NET Core apps can be developed and debugged using Visual Studio 2017 for Mac, including the server-side code as well as client side HTML, CSS, and Javascript. Bu uygulamalar Windows, macOS ya da Linux üzerinde barındırılabilir.They can be hosted on Windows, macOS, or Linux.

Daha fazla bilgi için .NET Core bölümüne bakın ve başlamak için bu uygulamalı laboratuvarı izleyin.For more information, see .NET Core and to get started follow this hands-on lab.

Mac için Visual Studio 2017 Unity Oyun Geliştirme Desteği Visual Studio 2017 for Mac Support for Unity Game Development

Mac için Visual Studio Unity Araçları, Maci için Visual Studio’yu Unity platformu ile platformlar arası oyunlar ve uygulamalar geliştirmeye yönelik güçlü bir araca dönüştüren ücretsiz bir Visual Studio uzantısıdır.Visual Studio for Mac Tools for Unity is a free Visual Studio extension that turns Visual Studio for Mac into a powerful tool for developing cross-platform games and apps with the Unity platform.

Daha fazla bilgi için Unity için Visual Studio Araçları bölümüne bakın ve başlamak için bu uygulamalı laboratuvarı izleyin.For more information, see Visual Studio Tools for Unity and to get started follow this hands-on lab.

Diğer Platformlar ve Teknolojiler Other Platforms and Technologies

Mac için Visual Studio 2017 aşağıdaki platformları ve teknolojileri de destekler.Visual Studio 2017 for Mac also supports the following platforms and technologies. Daha fazla bilgi için bkz. https://www.visualstudio.com/vs/.For more information, see https://www.visualstudio.com/vs/.

 • .NET Core 1.1..NET Core 1.1. Daha fazla bilgi için bkz. https://dot.net/core.For more information see https://dot.net/core
 • F#F#
 • Web Geliştirme HTML5/CSS3 ve JavaScriptWeb Development HTML5/CSS3 and JavaScript

Görüş ve ÖnerilerFeedback and Suggestions

Mac için Visual Studio giriş sayfasındaki Bir Öneride Bulunun bağlantısını kullanın veya doğrudan Mac için Visual Studio UserVoice sayfasını ziyaret edin.Use the Provide a Suggestion link on the welcome page in Visual Studio for Mac, or visit Visual Studio for Mac's UserVoice page directly. Buradan yeni istekler ekleyebilir veya mevcut fikirleri oylayabilirsiniz.From here you can add new requests or vote on existing ideas. Bir sorun bildirmek için bu yönergeleri izleyin.To report a problem, follow these instructions.