Správa Microsoft Edge

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Zcela nová Microsoft Edge je připravená pro firmy. Uživatelům můžete nasadit Microsoft Edge verze 77 a novější. Skript PowerShellu se používá k instalaci vybraného sestavení Microsoft Edge. Skript také vypne automatické aktualizace Microsoft Edge, aby je bylo možné spravovat pomocí Configuration Manager.

Nasazení Microsoft Edge

Správci si můžou vybrat kanál Beta, Vývoj nebo Stabilní spolu s verzí klienta Microsoft Edge, který se má nasadit. Každá verze zahrnuje poznatky a vylepšení od našich zákazníků a komunity. Další informace najdete v Microsoft Edge plánu vydání.

Požadavky pro nasazení

Pro klienty cílené na nasazení Microsoft Edge:

 • Zásady spouštění PowerShellu nejde nastavit na Omezený.

  • K provedení instalace se spustí PowerShell.
 • Instalační program Microsoft Edge a cmpivot jsou aktuálně podepsané certifikátem PCA 2011 pro podepisování kódu Microsoftu. Pokud nastavíte zásadu spouštění PowerShellu na AllSigned, musíte se ujistit, že zařízení důvěřují tomuto podpisového certifikátu. Certifikát můžete exportovat z počítače, na kterém jste nainstalovali konzolu Configuration Manager. Zobrazte certifikát "C:\Program Files (x86)\Microsoft Endpoint Manager\AdminConsole\bin\CMPivot.exe"a pak exportujte certifikát pro podpis kódu z cesty k certifikátu. Pak ho naimportujte do úložiště důvěryhodných vydavatelů počítače na spravovaných zařízeních. Proces můžete použít na následujícím blogu, ale nezapomeňte exportovat certifikát pro podpis kódu z certifikační cesty: Přidání certifikátu důvěryhodným vydavatelům pomocí Intune.

Zařízení s konzolou Správce konfigurace potřebuje přístup k následujícím koncovým bodům pro nasazení Microsoft Edge:The device running the Správce konfigurace console needs access to the following endpoints for deploying Microsoft Edge:

Umístění Použití
https://aka.ms/cmedgeapi Informace o vydáních Microsoft Edge
https://edgeupdates.microsoft.com/api/products?view=enterprise Informace o vydáních Microsoft Edge
http://dl.delivery.mp.microsoft.com Obsah pro Microsoft Edge verze

Ověření zásad aktualizace Microsoft Edge

Od verze 2002 můžete vytvořit Microsoft Edge aplikaci, která je nastavená tak, aby přijímala automatické aktualizace, a ne zakázat automatické aktualizace. Tato změna umožňuje spravovat aktualizace pro Microsoft Edge pomocí Configuration Manager nebo povolit automatickou aktualizaci Microsoft Edge. Při vytváření aplikace vyberte Povolit Microsoft Edge, aby se na stránce Microsoft Edge Nastavení automaticky aktualizovala verze klienta na zařízení koncového uživatele. Pokud jste dříve použili ke změně tohoto chování Zásady skupiny, Zásady skupiny přepíše nastavení provedené Configuration Manager během instalace Microsoft Edge. Další informace najdete v tématu Microsoft Edge zásady aktualizace.

Microsoft Edge nastavení automatické aktualizace

Vytvoření nasazení

Vytvořte Microsoft Edge aplikaci pomocí integrovaného prostředí aplikace, které usnadňuje správu Microsoft Edge:

 1. V konzole je v části Softwarová knihovna nový uzel s názvem Microsoft Edge Management.

 2. Na pásu karet vyberte Vytvořit Microsoft Edge aplikaci nebo klikněte pravým tlačítkem na uzel Microsoft Edge Správa.

  Microsoft Edge Akce kliknutí pravým tlačítkem na uzel správy

 3. Na stránce Nastavení aplikace v průvodci zadejte název, popis a umístění obsahu aplikace. Ujistěte se, že je zadaná složka umístění obsahu prázdná.

 4. Na stránce Microsoft Edge Nastavení vyberte:

  • Kanál pro nasazení
  • Verze, která se má nasadit
  • Pokud chcete povolit Microsoft Edge automaticky aktualizovat verzi klienta na zařízení koncového uživatele (přidáno ve verzi 2002)
 5. Na stránce Nasazení se rozhodněte, jestli chcete aplikaci nasadit. Pokud vyberete ano, můžete zadat nastavení nasazení pro aplikaci. Další informace o nastavení nasazení najdete v tématu Nasazení aplikací.

 6. V Centru softwaru na klientském zařízení může uživatel zobrazit a nainstalovat aplikaci.

  stránka Microsoft Edge Nastavení v průvodci nasazením

Soubory protokolu pro nasazení

Umístění Protokolu Použití
Server lokality SMSProv.log Zobrazí podrobnosti, pokud vytvoření aplikace nebo nasazení selže.
Liší PatchDownloader.log Zobrazí podrobnosti, pokud stahování obsahu selže.
Client AppEnforce.log Zobrazuje informace o instalaci.

Aktualizace Microsoft Edge

Uzel Všechny aktualizace Microsoft Edge je ve správě Microsoft Edge. Tento uzel pomáhá spravovat aktualizace pro všechny kanály Microsoft Edge.

 1. Pokud chcete získat aktualizace pro Microsoft Edge, ujistěte se, že máte vybranou klasifikaci Aktualizací a Microsoft Edge produkt pro synchronizaci.

  Ve vlastnostech bodu aktualizace softwaru vyberte Microsoft Edge jako produkt.

 2. V pracovním prostoru Softwarová knihovna rozbalte Microsoft Edge Správa a klikněte na uzel Všechny aktualizace Microsoft Edge.

 3. V případě potřeby spusťte synchronizaci kliknutím na tlačítko Synchronizovat aktualizace softwaru na pásu karet. Další informace naleznete v tématu Synchronizace aktualizací softwaru.

  Uzel všech aktualizací Microsoft Edge

 4. Můžete spravovat a nasazovat aktualizace Microsoft Edge, jako je jakákoli jiná aktualizace, například je přidat do pravidla automatického nasazení. Mezi běžné úlohy aktualizací, které můžete provést v uzlu Všechny aktualizace Microsoft Edge, patří:

řídicí panel Microsoft Edge Management

Od Configuration Manager 2002 vám řídicí panel Microsoft Edge Management poskytuje přehled o využití Microsoft Edge a dalších prohlížečů. Na tomto řídicím panelu můžete:

 • Podívejte se, kolik vašich zařízení Microsoft Edge nainstalovaných
 • Podívejte se, kolik klientů má nainstalované různé verze Microsoft Edge.
  • Tento graf neobsahuje kanál Canary.
 • Zobrazení nainstalovaných prohlížečů na různých zařízeních
 • Zobrazení upřednostňovaného prohlížeče podle zařízení
  • V současné době bude tento graf pro verzi 2002 prázdný.

Požadavky na řídicí panel

Pro Configuration Manager verze 2203 nebo novější musí být nainstalované rozšíření konzoly WebView2. V případě potřeby vyberte zvonek oznámení v pravém horním rohu konzoly a nainstalujte rozšíření.

V následujících třídách inventáře hardwaru pro řídicí panel Microsoft Edge Management povolte následující vlastnosti:

 • Nainstalovaný software – Asset Intelligence (SMS_InstalledSoftware)

  • Softwarový kód
  • Název produktu
  • Verze produktu
 • Výchozí prohlížeč (SMS_DefaultBrowser)

  • ID programu prohlížeče
 • Využití prohlížeče (SMS_BrowserUsage)

  • Název prohlížeče
  • UsagePercentage

Zobrazení řídicího panelu

V pracovním prostoru Softwarová knihovna klikněte na Microsoft Edge Správa. Zobrazí se řídicí panel. Změňte kolekci dat grafu kliknutím na Procházet a výběrem jiné kolekce. Ve výchozím nastavení je pět největších kolekcí v rozevíracím seznamu. Když vyberete kolekci, která není v seznamu, nově vybraná kolekce přejde na nejnižší místo v rozevíracím seznamu.

řídicí panel Microsoft Edge Management

Tip

Ukázkové sestavy Power BI pro Configuration Manager zahrnují sestavu s názvem Stav edge. Tato sestava může také pomoct s monitorováním nasazení Edge.

Známé problémy

Může selhat zpracování inventáře hardwaru

Inventář hardwaru pro zařízení se nemusí podařit zpracovat. V souboru Dataldr.log se můžou zobrazit chyby podobné té níže:

Begin transaction: Machine=<machine>
*** [23000][2627][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Violation of PRIMARY KEY constraint 'BROWSER_USAGE_HIST_PK'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.BROWSER_USAGE_HIST'. The duplicate key value is (XXXX, Y). : dbo.dBROWSER_USAGE_DATA
ERROR - SQL Error in
ERROR - is NOT retyrable.
Rollback transaction: XXXX

Zmírnění: Chcete-li tento problém vyřešit, zakažte kolekci třídy inventáře hardwaru využití prohlížeče (SMS_BrowerUsage).

Další kroky

Monitorování aplikací

Monitorování aktualizací softwaru

Správa a monitorování fázovaných nasazení