Aplikace pro správu financí s využitím Azure Database for PostgreSQL

App Service
Database for PostgreSQL
Power BI

Idea řešení

Pokud se chcete podívat, jak tento článek rozšíříme o další informace, jako jsou potenciální případy použití, alternativní služby, aspekty implementace nebo pokyny k cenám, dejte nám vědět pomocí GitHub Feedback!

Pomocí integrovaného zabezpečení a výkonu můžete bezpečně ukládat kritická data a poskytovat vysoce kvalitní analýzy a přehledy pro agregovaná data uživatelů.

Architektura

Diagram architektury