Aplikace pro správu financí s využitím Azure Database for PostgreSQLFinance management apps using Azure Database for PostgreSQL

Nápad řešení Solution Idea

Pokud se chcete podívat, jak nás rozšířit tento článek o další informace (podrobnosti o implementaci, doprovodné materiály, příklady kódu atd.), dejte nám vědět s názory na GitHub.If you'd like to see us expand this article with more information (implementation details, pricing guidance, code examples, etc), let us know with GitHub Feedback!

Bezpečně ukládejte důležitá data a zajistě uživatelům cenné analýzy a přehledy agregovaných dat s využitím integrovaného zabezpečení a výkonu.Securely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using in-built security and performance.

ArchitekturaArchitecture

Diagram architektury