Vývoj strategie přechodu na cloud

Cloud přináší základní technologie výhody, které pomáhají vaší firmě při realizaci více obchodních strategií. Použitím cloudových přístupů můžete vylepšit obchodní pružnost, snížit náklady, zkrátit dobu uvedení na trh a umožnit expanzi na nové trhy. Pokud chcete tento velký potenciál využít, začněte dokumentováním obchodní strategie takovým způsobem, který je srozumitelný pro cloudové techniky a také akceptovatelný pro obchodní partnery.

Proces strategie přechodu na cloud

Cvičení v této části vám pomůžou efektivně zdokumentovat vaši obchodní strategii. Tímto přístupem můžete podpořit úsilí o přechod a zachytit cílovou obchodní hodnotu v modelu zajišťujícím různé funkce. Strategii přechodu na cloud potom můžete namapovat na konkrétní cloudové funkce a obchodní strategie a dosáhnout tak požadovaného stavu transformace.

Jako pomoc při sestavování strategie přechodu na cloud si stáhněte šablonu plánu přechodu na Microsoft Cloud a sledujte výstupy jednotlivých cvičení.

Další kroky

Začněte sestavovat svoji strategii přechodu na cloud dokumentováním motivace, která je v pozadí přechodu na cloud.