Začínáme s fakturačním účtem pro smlouvu s partnerem Microsoftu

Když se zaregistrujete do Azure, vytvoří se vám fakturační účet. Slouží ke správě faktur a plateb a sledování nákladů. Přístup můžete mít k více fakturačním účtům. Je to například tehdy, když se zaregistrujete v Azure pro práci na svých osobních projektech, ale současně máte k Azure přístup i prostřednictvím smlouvy Enterprise vaší organizace, smlouvy se zákazníkem Microsoftu nebo smlouvy s partnerem Microsoftu. Pro každý z těchto scénářů tak máte samostatný fakturační účet.

Tento článek se týká fakturačních účtů pro smlouvu s partnerem Microsoftu. Tyto účty se vytváří pro poskytovatele CSP (Cloud Solution Provider), aby mohli spravovat fakturaci za své zákazníky v novém komerčním prostředí. Nové prostředí je k dispozici pouze pro partnery s alespoň jedním zákazníkem, který přijal smlouvu se zákazníkem Microsoftu a má plán Azure. Ověřte si, jestli máte přístup ke smlouvě s partnerem Microsoftu. Plán Azure v rámci smlouvy se zákazníkem Microsoftu poskytuje zákazníkům přístup ke službám Azure za tarify průběžných plateb.

Váš fakturační účet

Váš fakturační účet pro smlouvu s partnerem Microsoftu obsahuje fakturační profil pro každou měnu, ve které podnikáte. Fakturační profil umožňuje spravovat faktury v příslušné měně. Když navážete vztahy se zákazníky, v závislosti na jejich měnách se budou předplatná Azure a další nákupy fakturovat na příslušné fakturační profily.

Následující diagram ukazuje vztah mezi fakturačním účtem, fakturačními profily, zákazníky a prodejci.

Diagram znázorňující hierarchii fakturace smlouvy s partnerem Microsoftu

Fakturační účty, fakturační profily a zákazníky můžou spravovat uživatelé s rolí Globální správce a Agent správy v rámci organizace. Další informace najdete v tématu Partnerské centrum – Přiřazování uživatelských rolí a oprávnění.

Fakturační profily

Fakturační profil slouží ke správě faktur v určité měně. Na začátku kalendářního měsíce se pro každý fakturační profil na vašem účtu vygeneruje měsíční faktura. Ta obsahuje poplatky za všechna předplatná Azure a další nákupy z předchozího měsíce v měně fakturačního profilu.

Na webu Azure Portal si můžete fakturu prohlédnout a stáhnout související dokumenty, jako je soubor s informacemi o využití nebo ceník. Další informace najdete v tématu Stahování faktur pro smlouvu s partnerem Microsoftu.

Důležité

Faktury pro fakturační profily obsahují poplatky pro zákazníky s plány Azure a také nákupy SaaS a rezervací a nákupy na Azure Marketplace pro zákazníky, kteří nepřijali smlouvu se zákazníkem Microsoftu a nemají plány Azure.

Zákazníci

Na webu Azure Portal můžete zobrazit a spravovat zákazníky, kteří přijali smlouvu se zákazníkem Microsoftu a mají plán Azure. U těchto zákazníků můžete zobrazit poplatky a transakce a také pro ně vytvářet a spravovat předplatná Azure.

Získání přehledu o nákladech povolením zásad

Pomocí zásad můžete řídit, jestli uživatelé v organizacích zákazníků můžou zobrazit a analyzovat náklady na využití Azure podle tarifů průběžných plateb. Ve výchozím nastavení jsou zásady vypnuté a uživatelé nemůžou zobrazit náklady. Po jejich povolení můžou uživatelé s odpovídající úrovní přístupu Azure RBAC k předplatnému zobrazit a analyzovat náklady na předplatné.

Postup zapnutí zásad:

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.

 2. Vyhledejte Cost Management a fakturace.

  Snímek obrazovky znázorňující hledání položky Cost Management + Billing na webu Azure Portal

 3. Na levé straně vyberte Zákazníci a pak v seznamu vyberte zákazníka.

  Snímek obrazovky znázorňující výběr zákazníka

 4. Na levé straně vyberte Zásady.

  Snímek obrazovky znázorňující zásady

 5. Vyberte Ano.

Prodejci

Nepřímí poskytovatelé v dvouúrovňovém modelu CSP můžou při vytváření předplatných pro zákazníky na webu Azure Portal vybrat prodejce. Po vytvoření můžou zobrazit seznam předplatných vyfiltrovaný podle prodejce a v analýze nákladů Azure analyzovat náklady na zákazníka podle prodejců.

Kontrola přístupu ke smlouvě s partnerem Microsoftu

Zkontrolujte typ smlouvy, abyste zjistili, jestli máte přístup k fakturačnímu účtu pro smlouvu s partnerem Microsoftu.

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.

 2. Vyhledejte Cost Management a fakturace .

  Snímek obrazovky znázorňující hledání položky Cost Management + Billing na webu Azure Portal

 3. Pokud máte přístup jenom k jednomu rozsahu fakturace, vyberte na levé straně Vlastnosti . Pokud je typ fakturačního účtu Smlouva s partnerem Microsoftu , máte přístup k fakturačnímu účtu pro smlouvu s partnerem Microsoftu.

  Snímek obrazovky zobrazující smlouvu s partnerem Microsoftu na stránce Vlastnosti

 4. Pokud máte přístup k více rozsahům fakturace, ověřte typ ve sloupci fakturačního účtu. Pokud je typ fakturačního účtu pro jakýkoli rozsah Smlouva s partnerem Microsoftu , máte přístup k fakturačnímu účtu pro smlouvu s partnerem Microsoftu.

  Snímek obrazovky zobrazující smlouvu s partnerem Microsoftu na stránce se seznamem fakturačních účtů

Potřebujete pomoc? Kontaktování podpory

Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na podporu a ta vám pomůže váš problém rychle vyřešit.

Další kroky

Informace o fakturačním účtu najdete v následujících článcích: