ITagHelper Rozhraní

Definice

Kontrakt používaný k filtrování odpovídajících elementů HTML. Rozhraní značek TagHelper pro s.

public interface class ITagHelper
public interface class ITagHelper : Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::ITagHelperComponent
public interface ITagHelper
public interface ITagHelper : Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.ITagHelperComponent
type ITagHelper = interface
type ITagHelper = interface
    interface ITagHelperComponent
Public Interface ITagHelper
Public Interface ITagHelper
Implements ITagHelperComponent
Odvozené
Implementuje

Vlastnosti

Order

Při spuštění sady s se jejich hodnoty nejprve vyvolají v zadaném objektu , pak se v zadaném objektu ITagHelper Init(TagHelperContext) vyvolaly jejich hodnoty Order ProcessAsync(TagHelperContext, TagHelperOutput) Order . Nejprve se spustí nižší hodnoty.

Metody

Init(TagHelperContext)

Inicializuje s ITagHelper danou context . V rámci této metody by se měly přidat další položky, aby se zajistilo jejich přidání Items před spuštěním dětí.

ProcessAsync(TagHelperContext, TagHelperOutput)

Asynchronně provede ITagHelper s danou a context output .

Platí pro