ContentControlBase.Exiting Událost

Definice

Vyvolá se v případě, že uživatel klikne mimo ovládací prvek obsahu nebo když se kurzor přesune mimo ovládací prvek obsahu programově.

event Microsoft.Office.Tools.Word.ContentControlExitingEventHandler Exiting;

Event Type

ContentControlExitingEventHandler

Poznámky

Pokud je ovládací prvek obsahu vnořen v jiném ovládacím prvku obsahu, Exiting událost je vyvolána pouze pro vnořený ovládací prvek, nikoli pro nadřazený ovládací prvek. Například pokud uživatel klikne mimo PlainTextContentControl , která je vnořena do GroupContentControl , tato událost je vyvolána pouze pro PlainTextContentControl ; Tato událost není vyvolána pro GroupContentControl .

Platí pro