VScrollBar.Height Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví výšku VScrollBar .

public float Height { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Single

Výška VScrollBar v bodech.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button.Height . Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Word.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Height vlastnost.

Poznámky

Změny provedené v Height hodnotách vlastností a způsobí, že se změní Top Bottom hodnota vlastnosti VScrollBar .

Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.VScrollBar.HeightVlastnost používá body, zatímco System.Windows.Forms.Control.Height vlastnost používá pixely.

Platí pro