SpcInfo Struktura

Definice

Tato třída podporuje funkce Visual Basic Print a PrintLine.This class supports the Visual Basic Print and PrintLine functions.

public value class SpcInfo
public struct SpcInfo
type SpcInfo = struct
Public Structure SpcInfo
Dědičnost
SpcInfo

Poznámky

Tato třída podporuje funkce Visual Basic Print a PrintLine.This class supports the Visual Basic Print and PrintLine functions. Tato metoda není zamýšlena pro použití přímo z vašeho kódu.It is not intended to be used directly from your code.

Další informace naleznete v tématech Print a PrintLine.For more information, see Print and PrintLine.

Pole

Count

Toto pole podporuje funkce Visual Basic Print a PrintLine.This field supports the Visual Basic Print and PrintLine functions.

Platí pro

Viz také