AuthoringSink.StartParameters(TextSpan) Metoda

Definice

Metody StartParameters, Parameter a EndParameter jsou volány v rámci podpory metody Tip technologie IntelliSense (ECMD_PARAMINFO). [StartParameters] je volána při spuštění parametrů metody, IE. "(". [Parameter] se volá na začátku nového parametru, IE. ",". [EndParameter] je volána na konci datového, IE. ")".

public:
 virtual void StartParameters(Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::TextSpan context);
public:
 virtual void StartParameters(Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::TextSpan context);
 virtual void StartParameters(Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::TextSpan context);
public virtual void StartParameters (Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.TextSpan context);
abstract member StartParameters : Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.TextSpan -> unit
override this.StartParameters : Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.TextSpan -> unit
Public Overridable Sub StartParameters (context As TextSpan)

Parametry

context
TextSpan

pro TextSpan Objekt označující znak nebo znaky, které spouštějí seznam parametrů.

Poznámky

Pokud MethodParameters vlastnost vrací true , je tato metoda volána při analýze seznamu parametrů metody, obvykle "(".

Základní metoda ověří TextSpan objekt, uloží aktuální seznam názvů (nazývaných Names ) a zdrojových umístění (nazývaných SourceLocations ) do zásobníku volání (volaného MethodCalls ) a potom spustí nový seznam názvů a zdrojových umístění.

Platí pro