TokenInfo Třída

Definice

Poskytuje informace o konkrétním tokenu zjištěném analyzátorem jazyka jazykové služby.

public ref class TokenInfo
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class TokenInfo
public class TokenInfo
type TokenInfo = class
Public Class TokenInfo
Dědičnost
TokenInfo

Poznámky

IScannerSkener používá tuto třídu k poskytnutí informací o jednotlivých analyzovaných tokenech. Tato třída identifikuje typ tokenu, určuje index barvy pro token, určuje počáteční a koncové znaky tokenu (relativně k aktuálně analyzovanému řádku) a určuje všechny triggery, které mohou být zpracovány na základě typu tokenu. Další informace o tom, jak a kdy se tyto vlastnosti používají, najdete v každé vlastnosti této třídy.

Konstruktory

TokenInfo()

Inicializuje novou instanci TokenInfo třídy na výchozí hodnoty.

TokenInfo(Int32, Int32, TokenType)

Inicializuje novou instanci TokenInfo třídy na zadané hodnoty.

Vlastnosti

Color

Určuje index barvy, který se má použít pro token.

EndIndex

Určuje index posledního znaku tokenu.

StartIndex

Určuje index prvního znaku tokenu.

Token

Určuje ID tokenu, jak je reprezentované TokenInfo objektem.

Trigger

Určuje různé triggery, které lze nastavit pro token.

Type

Určuje typ tokenu.

Platí pro