IExplorerNodeTypeProvider Rozhraní

Definice

Poskytuje definici nového typu uzlu v hierarchii připojení služby SharePoint uzlů v Průzkumník serveru.

public interface IExplorerNodeTypeProvider

Příklady

Datum Historie Důvod
Květen 2010 Přidání nových poznámek s odkazy na témata, která ukazují, jak implementovat toto rozhraní Rozšíření informací

Poznámky

Implementujte toto rozhraní pro vytvoření nového typu uzlu. Další informace najdete v tématu Postup: Přidání vlastního uzlu služby SharePoint do Průzkumník serveru.

Třídy, které implementují toto rozhraní, musí zahrnovat System.ComponentModel.Composition.ExportAttribute a, které ExplorerNodeTypeAttribute mají být zjišťovány v aplikaci Visual Studio.

Metody

InitializeType(IExplorerNodeTypeDefinition)

Inicializuje nový typ uzlu.

Platí pro