ExplorerNodeTypeAttribute Třída

Definice

Určuje uzel Průzkumník serveru , který je rozšířen, nebo Určuje ID nového uzlu Průzkumník serveru , který je právě definován.

[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, AllowMultiple=true, Inherited=false)]
[System.ComponentModel.Composition.MetadataAttribute]
public sealed class ExplorerNodeTypeAttribute : Attribute
Dědičnost
ExplorerNodeTypeAttribute
Atributy

Poznámky

Když použijete tento atribut pro třídu, která implementuje IExplorerNodeTypeExtension rozhraní, indikuje, Průzkumník serveru uzel, který je rozšířen. Při použití tohoto atributu na třídu, která implementuje IExplorerNodeTypeProvider rozhraní, Určuje ID nového uzlu. Další informace naleznete v tématu How to: extend and Server SharePoint in Průzkumník serveru a Postupy: Přidání vlastního uzlu služby SharePoint do Průzkumník serveru.

Konstruktory

ExplorerNodeTypeAttribute(String)

Inicializuje novou instanci ExplorerNodeTypeAttribute třídy.

Vlastnosti

NodeTypeId

Získá ID uzlu, který je rozšířen nebo definován.

Platí pro