Boolean.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToDecimal(IFormatProvider).For a description of this member, see ToDecimal(IFormatProvider).

 virtual System::Decimal System.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDecimal;
decimal IConvertible.ToDecimal (IFormatProvider provider);
Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

1, pokud je truetato instance. v opačném případě 0.1 if this instance is true; otherwise, 0.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, Boolean že je instance přetypování IConvertible na rozhraní.It can be used only when the Boolean instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToDecimal metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToDecimal method.

Platí pro