DesignerSerializationVisibility Výčet

Definice

Určuje viditelnost vlastnosti, která má být k serializátoru při návrhu.Specifies the visibility a property has to the design-time serializer.

public enum class DesignerSerializationVisibility
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum DesignerSerializationVisibility
type DesignerSerializationVisibility = 
Public Enum DesignerSerializationVisibility
Dědičnost
DesignerSerializationVisibility
Atributy

Pole

Content 2

Generátor kódu vytvoří kód pro obsah objektu, nikoli pro samotný objekt.The code generator produces code for the contents of the object, rather than for the object itself.

Hidden 0

Generátor kódu nevytváří kód pro objekt.The code generator does not produce code for the object.

Visible 1

Generátor kódu vytvoří kód pro objekt.The code generator produces code for the object.

Příklady

Příklad použití čítače DesignerSerializationVisibility naleznete v ukázkovém kódu na adrese DesignerSerializationVisibilityAttribute.For an example of using the DesignerSerializationVisibility enumerator, please see the sample code at DesignerSerializationVisibilityAttribute.

Poznámky

Vizuální Návrhář používá DesignerSerializationVisibility hodnotu k určení, které aspekty vlastnosti nebo události by měly být zkontrolovány a uloženy.A visual designer uses a DesignerSerializationVisibility value to indicate which aspects of the property or event should be examined and saved.

Platí pro

Viz také