SqlClientFactory.IServiceProvider.GetService(Type) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetService(Type) .For a description of this member, see GetService(Type).

 virtual System::Object ^ System.IServiceProvider.GetService(Type ^ serviceType) = IServiceProvider::GetService;
object IServiceProvider.GetService (Type serviceType);
abstract member System.IServiceProvider.GetService : Type -> obj
override this.System.IServiceProvider.GetService : Type -> obj
Function GetService (serviceType As Type) As Object Implements IServiceProvider.GetService

Parametry

serviceType
Type

Objekt, který určuje typ objektu služby, který se má získat.An object that specifies the type of service object to get.

Návraty

Object

Objekt služby.A service object.

Implementuje

Platí pro