CultureInfo.CreateSpecificCulture(String) Metoda

Definice

Vytvoří CultureInfo , který představuje konkrétní jazykovou verzi, která je přidružena k zadanému názvu.Creates a CultureInfo that represents the specific culture that is associated with the specified name.

public:
 static System::Globalization::CultureInfo ^ CreateSpecificCulture(System::String ^ name);
public static System.Globalization.CultureInfo CreateSpecificCulture (string name);
static member CreateSpecificCulture : string -> System.Globalization.CultureInfo
Public Shared Function CreateSpecificCulture (name As String) As CultureInfo

Parametry

name
String

Předdefinovaný CultureInfo název nebo název existujícího CultureInfo objektu.A predefined CultureInfo name or the name of an existing CultureInfo object. name nerozlišuje velká a malá písmena.name is not case-sensitive.

Návraty

CultureInfo

CultureInfoObjekt, který představuje:A CultureInfo object that represents: Invariantní jazyková verze, pokud name je prázdný řetězec ("").The invariant culture, if name is an empty string ("").

-nebo--or- Konkrétní jazyková verze přidružená k name , pokud name je neutrální jazyková verze.The specific culture associated with name, if name is a neutral culture.

-nebo--or- Jazyková verze zadaná v name , pokud name je již konkrétní jazyková verze.The culture specified by name, if name is already a specific culture.

Výjimky

name není platný název jazykové verze.name is not a valid culture name.

-nebo--or- K jazykové verzi určené uživatelem name není přiřazena konkrétní jazyková verze.The culture specified by name does not have a specific culture associated with it.

name má hodnotu null.name is null.

Příklady

Následující příklad načte pole CultureInfo objektů, které představuje neutrální jazykové verze z GetCultures metody a seřadí pole.The following example retrieves an array of CultureInfo objects that represent neutral cultures from the GetCultures method and sorts the array. Při iteraci prvků v poli předá do metody název každé neutrální jazykové verze CreateSpecificCulture a zobrazí se název konkrétní jazykové verze vrácené metodou.When it iterates the elements in the array, it passes the name of each neutral culture to the CreateSpecificCulture method and displays the name of the specific culture returned by the method.

Poznámka

V tomto příkladu se používají názvy kultur zh-CHS a zh-CHT.The example uses the zh-CHS and zh-CHT culture names. Aplikace, které cílí na systém Windows Vista a novější, by však měly místo zh-CHT použít příkaz zh-Hans namísto zh-CHS a zh-Hant.However, applications that target Windows Vista and later should use zh-Hans instead of zh-CHS and zh-Hant instead of zh-CHT. zh-Hans a zh-Hant představuje aktuální Standard a měl by se použít, pokud nemáte důvod pro použití starších názvů.zh-Hans and zh-Hant represent the current standard and should be used unless you have a reason for using the older names.

Všimněte si také, že výsledky tohoto příkladu se mohou lišit při instalaci tchajwanských oken, kde vstup čínské (tradiční) neutrální jazykové verze (zh, zh-CHT nebo zh-Hant) vrátí zh-TW.Note also that the results of the example may differ on an installation of Taiwanese Windows, where the input of a Chinese (Traditional) neutral culture (zh, zh-CHT, or zh-Hant) will return zh-TW.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.Reflection;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Display the header.
   Console.WriteLine("{0,-53}{1}", "CULTURE", "SPECIFIC CULTURE");

   // Get each neutral culture in the .NET Framework.
   CultureInfo[] cultures = CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.NeutralCultures);
   // Sort the returned array by name.
   Array.Sort<CultureInfo>(cultures, new NamePropertyComparer<CultureInfo>());

   // Determine the specific culture associated with each neutral culture.
   foreach (var culture in cultures)
   {
     Console.Write("{0,-12} {1,-40}", culture.Name, culture.EnglishName);
     try {
      Console.WriteLine("{0}", CultureInfo.CreateSpecificCulture(culture.Name).Name);
     }
     catch (ArgumentException) {
      Console.WriteLine("(no associated specific culture)");
     }
   }
  }
}

public class NamePropertyComparer<T> : IComparer<T>
{
  public int Compare(T x, T y)
  {
   if (x == null)
     if (y == null)
      return 0;
     else
      return -1;

   PropertyInfo pX = x.GetType().GetProperty("Name");
   PropertyInfo pY = y.GetType().GetProperty("Name");
   return String.Compare((string) pX.GetValue(x, null), (string) pY.GetValue(y, null));
  }
}
// The example displays the following output on a Windows system. This output has been cropped for brevity.
//  CULTURE                       SPECIFIC CULTURE
//         Invariant Language (Invariant Country)
//  aa      Afar                  aa-ET
//  af      Afrikaans                af-ZA
//  agq     Aghem                  agq-CM
//  ak      Akan                  ak-GH
//  am      Amharic                 am-ET
//  ar      Arabic                 ar-SA
//  arn     Mapudungun               arn-CL
//  as      Assamese                as-IN
//  asa     Asu                   asa-TZ
//  ast     Asturian                ast-ES
//  az      Azerbaijani               az-Latn-AZ
//  az-Cyrl   Azerbaijani (Cyrillic)         az-Cyrl-AZ
//  az-Latn   Azerbaijani (Latin)           az-Latn-AZ
//  ba      Bashkir                 ba-RU
//  bas     Basaa                  bas-CM
//  be      Belarusian               be-BY
//  bem     Bemba                  bem-ZM
//  bez     Bena                  bez-TZ
//  bg      Bulgarian                bg-BG
//  bin     Edo                   bin-NG
//  bm      Bamanankan               bm-Latn-ML
//  bm-Latn   Bamanankan (Latin)           bm-Latn-ML
//  bn      Bangla                 bn-BD
//  bo      Tibetan                 bo-CN
//  br      Breton                 br-FR
//  brx     Bodo                  brx-IN
//  bs      Bosnian                 bs-Latn-BA
//  bs-Cyrl   Bosnian (Cyrillic)           bs-Cyrl-BA
//  bs-Latn   Bosnian (Latin)             bs-Latn-BA
//  byn     Blin                  byn-ER
//  ca      Catalan                 ca-ES
//  ce      Chechen                 ce-RU
//  cgg     Chiga                  cgg-UG
//  chr     Cherokee                chr-Cher-US
//  chr-Cher   Cherokee                chr-Cher-US
//  co      Corsican                co-FR
//  cs      Czech                  cs-CZ
//  cu      Church Slavic              cu-RU
//  cy      Welsh                  cy-GB
//  da      Danish                 da-DK
//  dav     Taita                  dav-KE
//  de      German                 de-DE
//  dje     Zarma                  dje-NE
//  dsb     Lower Sorbian              dsb-DE
//  dua     Duala                  dua-CM
//  dv      Divehi                 dv-MV
//  ...
//  ta      Tamil                  ta-IN
//  te      Telugu                 te-IN
//  teo     Teso                  teo-UG
//  tg      Tajik                  tg-Cyrl-TJ
//  tg-Cyrl   Tajik (Cyrillic)            tg-Cyrl-TJ
//  th      Thai                  th-TH
//  ti      Tigrinya                ti-ER
//  tig     Tigre                  tig-ER
//  tk      Turkmen                 tk-TM
//  tn      Setswana                tn-ZA
//  to      Tongan                 to-TO
//  tr      Turkish                 tr-TR
//  ts      Tsonga                 ts-ZA
//  tt      Tatar                  tt-RU
//  twq     Tasawaq                 twq-NE
//  tzm     Central Atlas Tamazight         tzm-Latn-DZ
//  tzm-Arab   Central Atlas Tamazight (Arabic)    tzm-Arab-MA
//  tzm-Latn   Central Atlas Tamazight (Latin)     tzm-Latn-DZ
//  tzm-Tfng   Central Atlas Tamazight (Tifinagh)   tzm-Tfng-MA
//  ug      Uyghur                 ug-CN
//  uk      Ukrainian                uk-UA
//  ur      Urdu                  ur-PK
//  uz      Uzbek                  uz-Latn-UZ
//  uz-Arab   Uzbek (Perso-Arabic)          uz-Arab-AF
//  uz-Cyrl   Uzbek (Cyrillic)            uz-Cyrl-UZ
//  uz-Latn   Uzbek (Latin)              uz-Latn-UZ
//  vai     Vai                   vai-Vaii-LR
//  vai-Latn   Vai (Latin)               vai-Latn-LR
//  vai-Vaii   Vai (Vai)                vai-Vaii-LR
//  ve      Venda                  ve-ZA
//  vi      Vietnamese               vi-VN
//  vo      Volapük                 vo-001
//  vun     Vunjo                  vun-TZ
//  wae     Walser                 wae-CH
//  wal     Wolaytta                wal-ET
//  wo      Wolof                  wo-SN
//  xh      isiXhosa                xh-ZA
//  xog     Soga                  xog-UG
//  yav     Yangben                 yav-CM
//  yi      Yiddish                 yi-001
//  yo      Yoruba                 yo-NG
//  zgh     Standard Moroccan Tamazight       zgh-Tfng-MA
//  zgh-Tfng   Standard Moroccan Tamazight (Tifinagh) zgh-Tfng-MA
//  zh      Chinese                 zh-CN
//  zh-CHS    Chinese (Simplified) Legacy       zh-CN
//  zh-CHT    Chinese (Traditional) Legacy      zh-HK
//  zh-Hans   Chinese (Simplified)          zh-CN
//  zh-Hant   Chinese (Traditional)          zh-HK
//  zu      isiZulu                 zu-ZA
// The example displays output like the following on a Unix-based system. The output has been cropped for brevity.
//  CULTURE                       SPECIFIC CULTURE
//         Invariant Language (Invariant Country)
//  af      Afrikaans                af-ZA
//  agq     Aghem                  agq-CM
//  ak      Akan                  ak-GH
//  am      Amharic                 am-ET
//  ar      Arabic                 ar-SA
//  as      Assamese                as-IN
//  asa     Asu                   asa-TZ
//  ast     Asturian                ast-ES
//  az      Azerbaijani               az-Latn-AZ
//  az-Cyrl   Azerbaijani               az-Cyrl-AZ
//  az-Latn   Azerbaijani               az-Latn-AZ
//  bas     Basaa                  bas-CM
//  be      Belarusian               be-BY
//  bem     Bemba                  bem-ZM
//  bez     Bena                  bez-TZ
//  bg      Bulgarian                bg-BG
//  bm      Bambara                 bm-Latn-ML
//  bn      Bangla                 bn-BD
//  bo      Tibetan                 bo-CN
//  br      Breton                 br-FR
//  brx     Bodo                  brx-IN
//  bs      Bosnian                 bs-Latn-BA
//  bs-Cyrl   Bosnian                 bs-Cyrl-BA
//  bs-Latn   Bosnian                 bs-Latn-BA
//  ca      Catalan                 ca-ES
//  ccp     Chakma
//  ce      Chechen                 ce-RU
//  cgg     Chiga                  cgg-UG
//  chr     Cherokee                chr-Cher-US
//  ckb     Central Kurdish
//  cs      Czech                  cs-CZ
//  cy      Welsh                  cy-GB
//  da      Danish                 da-DK
//  dav     Taita                  dav-KE
//  de      German                 de-DE
//  dje     Zarma                  dje-NE
//  dsb     Lower Sorbian              dsb-DE
//  dua     Duala                  dua-CM
//  ...
//  ta      Tamil                  ta-IN
//  te      Telugu                 te-IN
//  teo     Teso                  teo-UG
//  tg      Tajik                  tg-Cyrl-TJ
//  th      Thai                  th-TH
//  ti      Tigrinya                ti-ER
//  to      Tongan                 to-TO
//  tr      Turkish                 tr-TR
//  tt      Tatar                  tt-RU
//  twq     Tasawaq                 twq-NE
//  tzm     Central Atlas Tamazight         tzm-Latn-DZ
//  ug      Uyghur                 ug-CN
//  uk      Ukrainian                uk-UA
//  ur      Urdu                  ur-PK
//  uz      Uzbek                  uz-Latn-UZ
//  uz-Arab   Uzbek                  uz-Arab-AF
//  uz-Cyrl   Uzbek                  uz-Cyrl-UZ
//  uz-Latn   Uzbek                  uz-Latn-UZ
//  vai     Vai                   vai-Vaii-LR
//  vai-Latn   Vai                   vai-Latn-LR
//  vai-Vaii   Vai                   vai-Vaii-LR
//  vi      Vietnamese               vi-VN
//  vun     Vunjo                  vun-TZ
//  wae     Walser                 wae-CH
//  wo      Wolof                  wo-SN
//  xog     Soga                  xog-UG
//  yav     Yangben                 yav-CM
//  yi      Yiddish                 yi-001
//  yo      Yoruba                 yo-NG
//  yue     Cantonese                yue-HK
//  yue-Hans   Cantonese
//  yue-Hant   Cantonese
//  zgh     Standard Moroccan Tamazight       zgh-Tfng-MA
//  zh      Chinese                 zh-CN
//  zh-Hans   Chinese                 zh-CN
//  zh-Hant   Chinese                 zh-HK
//  zu      Zulu                  zu-ZA
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Globalization
Imports System.Reflection

Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
   ' Display the header.
   Console.WriteLine("{0,-53}{1}", "CULTURE", "SPECIFIC CULTURE")

   ' Get each neutral culture in the .NET Framework.
   Dim cultures() As CultureInfo = CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.NeutralCultures)
   ' Sort the returned array by name.
   Array.Sort(Of CultureInfo)(cultures, New NamePropertyComparer(Of CultureInfo)())
   
   ' Determine the specific culture associated with each neutral culture.
   For Each culture As CultureInfo In cultures
     Console.Write("{0,-12} {1,-40}", culture.Name, culture.EnglishName)
     Try
      Console.WriteLine("{0}", CultureInfo.CreateSpecificCulture(culture.Name).Name)
     Catch e As ArgumentException
      Console.WriteLine("(no associated specific culture)")
     End Try
   Next 
  End Sub
End Class

Public Class NamePropertyComparer(Of T) : Implements IComparer(Of T)
  Public Function Compare(x As T, y As T) As Integer _
          Implements IComparer(Of T).Compare
   If x Is Nothing Then
     If y Is Nothing Then
      Return 0
     Else
      Return -1
     End If
   End If 
   Dim pX As PropertyInfo = x.GetType().GetProperty("Name")
   Dim pY As PropertyInfo = y.GetType().GetProperty("Name")       
   Return String.Compare(CStr(pX.GetValue(x, Nothing)), CStr(pY.GetValue(y, Nothing)))
  End Function
End Class
' The example displays the following output on a Windows system. This output has been cropped for brevity.
'  CULTURE                       SPECIFIC CULTURE
        Invariant Language (Invariant Country) 
'  aa      Afar                  aa-ET
'  af      Afrikaans                af-ZA
'  agq     Aghem                  agq-CM
'  ak      Akan                  ak-GH
'  am      Amharic                 am-ET
'  ar      Arabic                 ar-SA
'  arn     Mapudungun               arn-CL
'  as      Assamese                as-IN
'  asa     Asu                   asa-TZ
'  ast     Asturian                ast-ES
'  az      Azerbaijani               az-Latn-AZ
'  az-Cyrl   Azerbaijani (Cyrillic)         az-Cyrl-AZ
'  az-Latn   Azerbaijani (Latin)           az-Latn-AZ
'  ba      Bashkir                 ba-RU
'  bas     Basaa                  bas-CM
'  be      Belarusian               be-BY
'  bem     Bemba                  bem-ZM
'  bez     Bena                  bez-TZ
'  bg      Bulgarian                bg-BG
'  bin     Edo                   bin-NG
'  bm      Bamanankan               bm-Latn-ML
'  bm-Latn   Bamanankan (Latin)           bm-Latn-ML
'  bn      Bangla                 bn-BD
'  bo      Tibetan                 bo-CN
'  br      Breton                 br-FR
'  brx     Bodo                  brx-IN
'  bs      Bosnian                 bs-Latn-BA
'  bs-Cyrl   Bosnian (Cyrillic)           bs-Cyrl-BA
'  bs-Latn   Bosnian (Latin)             bs-Latn-BA
'  byn     Blin                  byn-ER
'  ca      Catalan                 ca-ES
'  ce      Chechen                 ce-RU
'  cgg     Chiga                  cgg-UG
'  chr     Cherokee                chr-Cher-US
'  chr-Cher   Cherokee                chr-Cher-US
'  co      Corsican                co-FR
'  cs      Czech                  cs-CZ
'  cu      Church Slavic              cu-RU
'  cy      Welsh                  cy-GB
'  da      Danish                 da-DK
'  dav     Taita                  dav-KE
'  de      German                 de-DE
'  dje     Zarma                  dje-NE
'  dsb     Lower Sorbian              dsb-DE
'  dua     Duala                  dua-CM
'  dv      Divehi                 dv-MV
'  ...
'  ta      Tamil                  ta-IN
'  te      Telugu                 te-IN
'  teo     Teso                  teo-UG
'  tg      Tajik                  tg-Cyrl-TJ
'  tg-Cyrl   Tajik (Cyrillic)            tg-Cyrl-TJ
'  th      Thai                  th-TH
'  ti      Tigrinya                ti-ER
'  tig     Tigre                  tig-ER
'  tk      Turkmen                 tk-TM
'  tn      Setswana                tn-ZA
'  to      Tongan                 to-TO
'  tr      Turkish                 tr-TR
'  ts      Tsonga                 ts-ZA
'  tt      Tatar                  tt-RU
'  twq     Tasawaq                 twq-NE
'  tzm     Central Atlas Tamazight         tzm-Latn-DZ
'  tzm-Arab   Central Atlas Tamazight (Arabic)    tzm-Arab-MA
'  tzm-Latn   Central Atlas Tamazight (Latin)     tzm-Latn-DZ
'  tzm-Tfng   Central Atlas Tamazight (Tifinagh)   tzm-Tfng-MA
'  ug      Uyghur                 ug-CN
'  uk      Ukrainian                uk-UA
'  ur      Urdu                  ur-PK
'  uz      Uzbek                  uz-Latn-UZ
'  uz-Arab   Uzbek (Perso-Arabic)          uz-Arab-AF
'  uz-Cyrl   Uzbek (Cyrillic)            uz-Cyrl-UZ
'  uz-Latn   Uzbek (Latin)              uz-Latn-UZ
'  vai     Vai                   vai-Vaii-LR
'  vai-Latn   Vai (Latin)               vai-Latn-LR
'  vai-Vaii   Vai (Vai)                vai-Vaii-LR
'  ve      Venda                  ve-ZA
'  vi      Vietnamese               vi-VN
'  vo      Volapük                 vo-001
'  vun     Vunjo                  vun-TZ
'  wae     Walser                 wae-CH
'  wal     Wolaytta                wal-ET
'  wo      Wolof                  wo-SN
'  xh      isiXhosa                xh-ZA
'  xog     Soga                  xog-UG
'  yav     Yangben                 yav-CM
'  yi      Yiddish                 yi-001
'  yo      Yoruba                 yo-NG
'  zgh     Standard Moroccan Tamazight       zgh-Tfng-MA
'  zgh-Tfng   Standard Moroccan Tamazight (Tifinagh) zgh-Tfng-MA
'  zh      Chinese                 zh-CN
'  zh-CHS    Chinese (Simplified) Legacy       zh-CN
'  zh-CHT    Chinese (Traditional) Legacy      zh-HK
'  zh-Hans   Chinese (Simplified)          zh-CN
'  zh-Hant   Chinese (Traditional)          zh-HK
'  zu      isiZulu                 zu-ZA
' The example displays output like the following on a Unix-based system. The output has been cropped for brevity.
CULTURE                       SPECIFIC CULTURE
'         Invariant Language (Invariant Country)
'  af      Afrikaans                af-ZA
'  agq     Aghem                  agq-CM
'  ak      Akan                  ak-GH
'  am      Amharic                 am-ET
'  ar      Arabic                 ar-SA
'  as      Assamese                as-IN
'  asa     Asu                   asa-TZ
'  ast     Asturian                ast-ES
'  az      Azerbaijani               az-Latn-AZ
'  az-Cyrl   Azerbaijani               az-Cyrl-AZ
'  az-Latn   Azerbaijani               az-Latn-AZ
'  bas     Basaa                  bas-CM
'  be      Belarusian               be-BY
'  bem     Bemba                  bem-ZM
'  bez     Bena                  bez-TZ
'  bg      Bulgarian                bg-BG
'  bm      Bambara                 bm-Latn-ML
'  bn      Bangla                 bn-BD
'  bo      Tibetan                 bo-CN
'  br      Breton                 br-FR
'  brx     Bodo                  brx-IN
'  bs      Bosnian                 bs-Latn-BA
'  bs-Cyrl   Bosnian                 bs-Cyrl-BA
'  bs-Latn   Bosnian                 bs-Latn-BA
'  ca      Catalan                 ca-ES
'  ccp     Chakma
'  ce      Chechen                 ce-RU
'  cgg     Chiga                  cgg-UG
'  chr     Cherokee                chr-Cher-US
'  ckb     Central Kurdish
'  cs      Czech                  cs-CZ
'  cy      Welsh                  cy-GB
'  da      Danish                 da-DK
'  dav     Taita                  dav-KE
'  de      German                 de-DE
'  dje     Zarma                  dje-NE
'  dsb     Lower Sorbian              dsb-DE
'  dua     Duala                  dua-CM
'  ...
'  ta      Tamil                  ta-IN
'  te      Telugu                 te-IN
'  teo     Teso                  teo-UG
'  tg      Tajik                  tg-Cyrl-TJ
'  th      Thai                  th-TH
'  ti      Tigrinya                ti-ER
'  to      Tongan                 to-TO
'  tr      Turkish                 tr-TR
'  tt      Tatar                  tt-RU
'  twq     Tasawaq                 twq-NE
'  tzm     Central Atlas Tamazight         tzm-Latn-DZ
'  ug      Uyghur                 ug-CN
'  uk      Ukrainian                uk-UA
'  ur      Urdu                  ur-PK
'  uz      Uzbek                  uz-Latn-UZ
'  uz-Arab   Uzbek                  uz-Arab-AF
'  uz-Cyrl   Uzbek                  uz-Cyrl-UZ
'  uz-Latn   Uzbek                  uz-Latn-UZ
'  vai     Vai                   vai-Vaii-LR
'  vai-Latn   Vai                   vai-Latn-LR
'  vai-Vaii   Vai                   vai-Vaii-LR
'  vi      Vietnamese               vi-VN
'  vun     Vunjo                  vun-TZ
'  wae     Walser                 wae-CH
'  wo      Wolof                  wo-SN
'  xog     Soga                  xog-UG
'  yav     Yangben                 yav-CM
'  yi      Yiddish                 yi-001
'  yo      Yoruba                 yo-NG
'  yue     Cantonese                yue-HK
'  yue-Hans   Cantonese
'  yue-Hant   Cantonese
'  zgh     Standard Moroccan Tamazight       zgh-Tfng-MA
'  zh      Chinese                 zh-CN
'  zh-Hans   Chinese                 zh-CN
'  zh-Hant   Chinese                 zh-HK
'  zu      Zulu                  zu-ZA

Poznámky

CreateSpecificCultureMetoda zabalí volání CultureInfo(String) konstruktoru.The CreateSpecificCulture method wraps a call to the CultureInfo(String) constructor.

Poznámka

Seznam předdefinovaných názvů jazykové verze v systémech Windows naleznete ve sloupci značka jazyka v seznamu názvů jazyků nebo oblastí podporovaných systémem Windows.For a list of predefined culture names on Windows systems, see the Language tag column in the list of language/region names supported by Windows. Názvy jazykové verze se řídí standardem definovaným v BCP 47.Culture names follow the standard defined by BCP 47. Kromě toho může být od verze Windows 10 name platná značka jazyka BCP-47.In addition, starting with Windows 10, name can be any valid BCP-47 language tag.

Jazykové verze jsou seskupeny do tří sad: invariantní jazyková verze, neutrální jazykové verze a specifické jazykové verze.Cultures are grouped into three sets: the invariant culture, the neutral cultures, and the specific cultures. Další informace naleznete v popisu CultureInfo třídy.For more information, see the description of the CultureInfo class.

Pokud identifikátor jazykové verze konkrétní jazykové verze vrácený touto metodou odpovídá identifikátoru jazykové verze aktuální jazykové verze systému Windows, tato metoda vytvoří CultureInfo objekt, který používá přepsání jazykové verze systému Windows.If the culture identifier of the specific culture returned by this method matches the culture identifier of the current Windows culture, this method creates a CultureInfo object that uses the Windows culture overrides. Přepsání zahrnují uživatelská nastavení pro vlastnosti DateTimeFormatInfo objektu vráceného DateTimeFormat vlastností a NumberFormatInfo objektu vráceného NumberFormat vlastností.The overrides include user settings for the properties of the DateTimeFormatInfo object returned by the DateTimeFormat property and the NumberFormatInfo object returned by the NumberFormat property. Chcete-li vytvořit instanci CultureInfo objektu, který má výchozí nastavení jazykové verze místo přepsání uživatele, zavolejte CultureInfo(String, Boolean) konstruktor s hodnotou false useUserOverride argumentu.To instantiate a CultureInfo object that with default culture settings rather than user overrides, call the CultureInfo(String, Boolean) constructor with a value of false for the useUserOverride argument.

I když CreateSpecificCulture název metody obsahuje pojem "konkrétní", pamatujte, že se data jazykové verze mohou měnit mezi verzemi nebo z důvodu vlastních kultur nebo z důvodu přepsání uživatele.Although the CreateSpecificCulture method name includes the term "Specific", remember that culture data can change between versions, or due to custom cultures, or because of user overrides. Pro uložení dat použijte invariantní jazykovou verzi nebo binární nebo pevné formuláře.Use the invariant culture or binary or fixed forms for saving data.

Poznámky pro volající

.NET Framework 3,5 a starší verze vyvolávají výjimku, ArgumentException Pokud name není platným názvem jazykové verze.The .NET Framework 3.5 and earlier versions throw an ArgumentException if name is not a valid culture name. Počínaje .NET Framework 4 Tato metoda vyvolá CultureNotFoundException .Starting with the .NET Framework 4, this method throws a CultureNotFoundException.

Platí pro

Viz také