Handle.Equals Metoda

Definice

Přetížení

Equals(Object)
Equals(Handle)

Equals(Object)

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Návraty

Equals(Handle)

public:
 virtual bool Equals(System::Reflection::Metadata::Handle other);
public bool Equals (System.Reflection.Metadata.Handle other);
override this.Equals : System.Reflection.Metadata.Handle -> bool
Public Function Equals (other As Handle) As Boolean

Parametry

other
Handle

Návraty

Implementuje

Platí pro