ITuple Interface

Definition

Definuje implementaci řazené kolekce členů pro obecné účely, která umožňuje přístup ke členům instance řazené kolekce členů bez znalosti základního typu řazené kolekce členů.Defines a general-purpose Tuple implementation that allows access to Tuple instance members without knowing the underlying Tuple type.

public interface class ITuple
public interface ITuple
type ITuple = interface
Public Interface ITuple
Derived

Remarks

Rozhraní ITuple používáte pro přístup k jednotlivým prvkům instance řazené kolekce členů, aniž byste museli předem znát počet nebo typy prvků v řazené kolekci členů.You use the ITuple interface to access individual elements of a Tuple instance without knowing beforehand the number or types of elements in the Tuple. Počet položek v řazené kolekci členů zjistíte načtením hodnoty vlastnosti Length.You determine the number of items in the Tuple by retrieving the value of the Length property. Pak můžete vytvořit výčet jeho prvků tak, že předáte index, který je v rozsahu nula až jedna hodnota vlastnosti Length na vlastnost Item[].You can then enumerate its elements by passing an index that ranges from zero to one less than value of the Length property to the Item[] property.

ITuple je explicitní implementace rozhraní tříd Tuple a ValueTuple struktury.ITuple is an explicit interface implementation of the Tuple classes and the ValueTuple structures. Než budete moci získat přístup k jeho vlastnostem, je nutné přetypovat objekt Tuple do objektu ITuple rozhraní.You must cast the Tuple object to an ITuple interface object before you can access its properties.

Properties

Item[Int32]

Vrátí hodnotu zadaného prvku Tuple.Returns the value of the specified Tuple element.

Length

Získá počet prvků v této instanci Tuple.Gets the number of elements in this Tuple instance.

Applies to