MethodCodeType MethodCodeType MethodCodeType MethodCodeType Enum

Definice

Definuje způsob implementace metody.Defines how a method is implemented.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public enum class MethodCodeType
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum MethodCodeType
type MethodCodeType = 
Public Enum MethodCodeType
Dědičnost
MethodCodeTypeMethodCodeTypeMethodCodeTypeMethodCodeType
Atributy

Pole

IL IL IL IL 0

Určuje, že implementace metody je v jazyce MSIL (Microsoft Intermediate Language).Specifies that the method implementation is in Microsoft intermediate language (MSIL).

Native Native Native Native 1

Určuje, že metoda je implementována v nativním kódu.Specifies that the method is implemented in native code.

OPTIL OPTIL OPTIL OPTIL 2

Určuje, že implementace metody je v optimalizovaném zprostředkujícím jazyce (OPTI).Specifies that the method implementation is in optimized intermediate language (OPTIL).

Runtime Runtime Runtime Runtime 3

Určuje, že implementace metody je poskytována modulem runtime.Specifies that the method implementation is provided by the runtime.

Poznámky

Používá se MethodImplAttributes.Used with MethodImplAttribute.

Třídy v System. Runtime. CompilerServices jsou pro použití jenom pro zapisovače kompilátoru.The classes in System.Runtime.CompilerServices are for compiler writers use only.

Platí pro