Sse41.CompareEqual Metoda

Definice

Přetížení

CompareEqual(Vector128<Int64>, Vector128<Int64>)

__m128i _mm_cmpeq_epi64 (__m128i a, __m128i b)__m128i _mm_cmpeq_epi64 (__m128i a, __m128i b)

PCMPEQQ XMM, XMM/m128PCMPEQQ xmm, xmm/m128

CompareEqual(Vector128<UInt64>, Vector128<UInt64>)

__m128i _mm_cmpeq_epi64 (__m128i a, __m128i b)__m128i _mm_cmpeq_epi64 (__m128i a, __m128i b)

PCMPEQQ XMM, XMM/m128PCMPEQQ xmm, xmm/m128

CompareEqual(Vector128<Int64>, Vector128<Int64>)

__m128i _mm_cmpeq_epi64 (__m128i a, __m128i b)__m128i _mm_cmpeq_epi64 (__m128i a, __m128i b)

PCMPEQQ XMM, XMM/m128PCMPEQQ xmm, xmm/m128

public:
 static System::Runtime::Intrinsics::Vector128<long> CompareEqual(System::Runtime::Intrinsics::Vector128<long> left, System::Runtime::Intrinsics::Vector128<long> right);
public static System.Runtime.Intrinsics.Vector128<long> CompareEqual (System.Runtime.Intrinsics.Vector128<long> left, System.Runtime.Intrinsics.Vector128<long> right);
static member CompareEqual : System.Runtime.Intrinsics.Vector128<int64> * System.Runtime.Intrinsics.Vector128<int64> -> System.Runtime.Intrinsics.Vector128<int64>
Public Shared Function CompareEqual (left As Vector128(Of Long), right As Vector128(Of Long)) As Vector128(Of Long)

Parametry

right
Vector128<Int64>

Návraty

Vector128<Int64>

CompareEqual(Vector128<UInt64>, Vector128<UInt64>)

__m128i _mm_cmpeq_epi64 (__m128i a, __m128i b)__m128i _mm_cmpeq_epi64 (__m128i a, __m128i b)

PCMPEQQ XMM, XMM/m128PCMPEQQ xmm, xmm/m128

public:
 static System::Runtime::Intrinsics::Vector128<System::UInt64> CompareEqual(System::Runtime::Intrinsics::Vector128<System::UInt64> left, System::Runtime::Intrinsics::Vector128<System::UInt64> right);
public static System.Runtime.Intrinsics.Vector128<ulong> CompareEqual (System.Runtime.Intrinsics.Vector128<ulong> left, System.Runtime.Intrinsics.Vector128<ulong> right);
static member CompareEqual : System.Runtime.Intrinsics.Vector128<uint64> * System.Runtime.Intrinsics.Vector128<uint64> -> System.Runtime.Intrinsics.Vector128<uint64>
Public Shared Function CompareEqual (left As Vector128(Of ULong), right As Vector128(Of ULong)) As Vector128(Of ULong)

Parametry

right
Vector128<UInt64>

Návraty

Vector128<UInt64>

Platí pro