RuntimeArgumentHandle RuntimeArgumentHandle RuntimeArgumentHandle RuntimeArgumentHandle Struct

Definice

Odkazuje na seznam argumentů s proměnnou délkou.References a variable-length argument list.

public value class RuntimeArgumentHandle
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public struct RuntimeArgumentHandle
type RuntimeArgumentHandle = struct
Public Structure RuntimeArgumentHandle
Dědičnost
RuntimeArgumentHandleRuntimeArgumentHandleRuntimeArgumentHandleRuntimeArgumentHandle
Atributy

Poznámky

Tato struktura nemá žádné členy kromě těch, které dědí z Object tříd a. ValueTypeThis structure has no members other than those that it inherits from the Object and ValueType classes. Existuje pouze pro podporu funkcí jazyka CC++ /programování, které přebírají proměnný počet parametrů.It exists only to support C/C++ programming language functions that take a variable number of parameters. Instance struktury je předána ArgIterator konstruktoru.An instance of the structure is passed to the ArgIterator constructor.

Platí pro