CngKeyHandleOpenOptions CngKeyHandleOpenOptions CngKeyHandleOpenOptions CngKeyHandleOpenOptions Enum

Definice

Určuje možnosti pro otevírání klíčů obslužné rutiny.Specifies options for opening key handles.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class CngKeyHandleOpenOptions
[System.Flags]
public enum CngKeyHandleOpenOptions
type CngKeyHandleOpenOptions = 
Public Enum CngKeyHandleOpenOptions
Dědičnost
CngKeyHandleOpenOptionsCngKeyHandleOpenOptionsCngKeyHandleOpenOptionsCngKeyHandleOpenOptions
Atributy

Pole

EphemeralKey EphemeralKey EphemeralKey EphemeralKey 1

Otevíraný popisovač klíče určuje dočasný klíč.The key handle being opened specifies an ephemeral key.

None None None None 0

Otevíraný popisovač klíče neurčuje dočasný klíč.The key handle being opened does not specify an ephemeral key.

Poznámky

Tento výčet je používán Open metody.This enumeration is used by the Open method.

Platí pro