CngUIProtectionLevels CngUIProtectionLevels CngUIProtectionLevels CngUIProtectionLevels Enum

Definice

Určuje úroveň ochrany klíče v uživatelském rozhraní (UI), s výzvou scénáře.Specifies the protection level for the key in user interface (UI) prompting scenarios.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class CngUIProtectionLevels
[System.Flags]
public enum CngUIProtectionLevels
type CngUIProtectionLevels = 
Public Enum CngUIProtectionLevels
Dědičnost
CngUIProtectionLevelsCngUIProtectionLevelsCngUIProtectionLevelsCngUIProtectionLevels
Atributy

Pole

ForceHighProtection ForceHighProtection ForceHighProtection ForceHighProtection 2

Uživatelské rozhraní výzvy se zobrazí pokaždé, když se klíč přistupuje.A UI prompt is displayed every time the key is accessed.

None None None None 0

Žádné uživatelské rozhraní výzvy se zobrazí, pokud klíč přistupuje.No UI prompt is displayed when the key is accessed.

ProtectKey ProtectKey ProtectKey ProtectKey 1

Uživatelské rozhraní se zobrazí výzva při prvním přístupu klíči v procesu.A UI prompt is displayed the first time the key is accessed in a process.

Platí pro