DESCryptoServiceProvider.GenerateKey DESCryptoServiceProvider.GenerateKey DESCryptoServiceProvider.GenerateKey DESCryptoServiceProvider.GenerateKey Method

Definice

Vygeneruje náhodný klíč (Key), který se má použít pro algoritmus.Generates a random key (Key) to be used for the algorithm.

public:
 override void GenerateKey();
public override void GenerateKey ();
override this.GenerateKey : unit -> unit
Public Overrides Sub GenerateKey ()

Poznámky

Tuto metodu použijte, chcete-li vygenerovat náhodný klíč, pokud není zadán parametr None.Use this method to generate a random key when none is specified. Tato metoda nikdy nevrátí slabý klíč (viz IsWeakKey) nebo částečně slabší klíč (viz IsSemiWeakKey).This method will never return a weak key (see IsWeakKey) or a semi-weak key (see IsSemiWeakKey).

Tento algoritmus podporuje délku klíče 64 bitů.This algorithm supports a key length of 64 bits.

Platí pro

Viz také