ECCurve.CreateFromValue(String) ECCurve.CreateFromValue(String) ECCurve.CreateFromValue(String) ECCurve.CreateFromValue(String) Method

Definice

Vytvoří pojmenovanou křivku pomocí zadaného řetězcového vyjádření s tečkami (Decimal-Decimal) identifikátoru.Creates a named curve using the specified dotted-decimal representation of the identifier.

public:
 static System::Security::Cryptography::ECCurve CreateFromValue(System::String ^ oidValue);
public static System.Security.Cryptography.ECCurve CreateFromValue (string oidValue);
static member CreateFromValue : string -> System.Security.Cryptography.ECCurve
Public Shared Function CreateFromValue (oidValue As String) As ECCurve

Parametry

oidValue
String String String String

Tečkované číslo identifikátoru.The dotted number of the identifier.

Návraty

Objekt představující pojmenovanou křivku.An object representing the named curve.

Výjimky

Platí pro