ECCurve.Order ECCurve.Order ECCurve.Order ECCurve.Order Field

Definice

Pořadí křivky.The order of the curve. Platí pouze pro explicitní křivky.Applies only to explicit curves.

public: cli::array <System::Byte> ^ Order;
public byte[] Order;
val mutable Order : byte[]
Public Order As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Poznámky

Order Pole představuje pořadí skupiny generované v G = (x, y).The Order field represents the order of the group generated by G = (x,y).

Platí pro