ECParameters ECParameters ECParameters ECParameters Struct

Definice

Představuje standardní parametry pro šifrování (ECC Elliptic) algoritmus eliptické křivky.Represents the standard parameters for the elliptic curve cryptography (ECC) algorithm.

public value class ECParameters
public struct ECParameters
type ECParameters = struct
Public Structure ECParameters
Dědičnost
ECParametersECParametersECParametersECParameters

Pole

Curve Curve Curve Curve

Představuje křivky přidružený k veřejnému klíči (Q) a volitelné privátního klíče (D).Represents the curve associated with the public key (Q) and the optional private key (D).

D D D D

Představuje privátní klíč D pro šifrování (ECC Elliptic) algoritmus eliptické křivky uložené ve formátu big endian.Represents the private key D for the elliptic curve cryptography (ECC) algorithm, stored in big-endian format.

Q Q Q Q

Představuje veřejný klíč Q pro šifrování (ECC Elliptic) algoritmus eliptické křivky.Represents the public key Q for the elliptic curve cryptography (ECC) algorithm.

Metody

Validate() Validate() Validate() Validate()

Ověří aktuální objekt.Validates the current object.

Platí pro

Viz také