ProtectedMemory.Unprotect(Byte[], MemoryProtectionScope) ProtectedMemory.Unprotect(Byte[], MemoryProtectionScope) ProtectedMemory.Unprotect(Byte[], MemoryProtectionScope) ProtectedMemory.Unprotect(Byte[], MemoryProtectionScope) Method

Definice

Odemkne data v paměti, který byl chráněn pomocí Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) metody.Unprotects data in memory that was protected using the Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) method.

public:
 static void Unprotect(cli::array <System::Byte> ^ encryptedData, System::Security::Cryptography::MemoryProtectionScope scope);
public static void Unprotect (byte[] encryptedData, System.Security.Cryptography.MemoryProtectionScope scope);
static member Unprotect : byte[] * System.Security.Cryptography.MemoryProtectionScope -> unit
Public Shared Sub Unprotect (encryptedData As Byte(), scope As MemoryProtectionScope)

Parametry

encryptedData
Byte[]

Bajtové pole v paměti šifrování.The byte array in memory to unencrypt.

scope
MemoryProtectionScope MemoryProtectionScope MemoryProtectionScope MemoryProtectionScope

Jedna z hodnot výčtu, která určuje obor ochrana paměti.One of the enumeration values that specifies the scope of memory protection.

Výjimky

Operační systém nepodporuje tuto metodu.The operating system does not support this method. Tuto metodu lze použít pouze s Windows 2000 nebo novější operační systémy.This method can be used only with the Windows 2000 or later operating systems.

encryptedData je prázdný.encryptedData is empty.

-nebo--or- Toto volání nebylo implementováno.This call was not implemented.

-nebo--or- NTSTATUS obsahuje chybu.NTSTATUS contains an error.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak používat ochranu dat.The following example shows how to use data protection.

#using <System.Security.dll>

using namespace System;
using namespace System::Security::Cryptography;

int main()
{
  
  // Create the original data to be encrypted (The data length should be a multiple of 16).
  array<Byte>^secret = {1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4};
  
  // Encrypt the data in memory. The result is stored in the same same array as the original data.
  ProtectedMemory::Protect( secret, MemoryProtectionScope::SameLogon );
  
  // Decrypt the data in memory and store in the original array.
  ProtectedMemory::Unprotect( secret, MemoryProtectionScope::SameLogon );
}
using System;
using System.Security.Cryptography;

public class MemoryProtectionSample
{

	public static void Main()
	{
// Create the original data to be encrypted (The data length should be a multiple of 16).
		
byte [] secret = { 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 };

// Encrypt the data in memory. The result is stored in the same same array as the original data.
		ProtectedMemory.Protect( secret, MemoryProtectionScope.SameLogon );
	
// Decrypt the data in memory and store in the original array.
		ProtectedMemory.Unprotect( secret, MemoryProtectionScope.SameLogon );
	}

}
Imports System
Imports System.Security.CryptographyPublic Class MemoryProtectionSample

  Public Shared Sub Main()
    ' Create the original data to be encrypted (The data length should be a multiple of 16).
    Dim secret As Byte() = {1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4}

    ' Encrypt the data in memory. The result is stored in the same same array as the original data.
    ProtectedMemory.Protect(secret, MemoryProtectionScope.SameLogon)

    ' Decrypt the data in memory and store in the original array.
    ProtectedMemory.Unprotect(secret, MemoryProtectionScope.SameLogon)

  End Sub
End Class

Poznámky

Tato metoda je možné data v paměti, který byl zašifrován pomocí šifrování Protect metody.This method can be used to unencrypt data in memory that was encrypted using the Protect method.

Podpora pro tuto metodu je dostupná ve Windows XP a novějších operačních systémech.Support for this method is available in the Windows XP and later operating systems.

Platí pro