RSAOAEPKeyExchangeFormatter.SetKey(AsymmetricAlgorithm) Metoda

Definice

Nastaví veřejný klíč, který se má použít k šifrování dat výměny klíčů.Sets the public key to use for encrypting the key exchange data.

public:
 override void SetKey(System::Security::Cryptography::AsymmetricAlgorithm ^ key);
public override void SetKey (System.Security.Cryptography.AsymmetricAlgorithm key);
override this.SetKey : System.Security.Cryptography.AsymmetricAlgorithm -> unit
Public Overrides Sub SetKey (key As AsymmetricAlgorithm)

Parametry

key
AsymmetricAlgorithm

Instance RSA algoritmu, který obsahuje veřejný klíč.The instance of the RSA algorithm that holds the public key.

Výjimky

keyje null.key is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít SetKey metodu k RSA nastavení klíče pro dešifrování.The following code example demonstrates how to use the SetKey method to set an RSA key for decryption. Tento příklad kódu je součástí většího příkladu, který RSAOAEPKeyExchangeFormatter je k dispozici pro třídu.This code example is part of a larger example provided for the RSAOAEPKeyExchangeFormatter class.

RSA^ key = RSA::Create();
rsaFormatter->SetKey( key );
RSA key = RSA.Create();
rsaFormatter.SetKey(key);
Dim key As RSA = RSA.Create()
rsaFormatter.SetKey(key)

Poznámky

Před voláním CreateKeyExchangeje nutné nastavit klíč.You must set the key before calling CreateKeyExchange.

Platí pro

Viz také