SymmetricAlgorithm.KeyValue SymmetricAlgorithm.KeyValue SymmetricAlgorithm.KeyValue SymmetricAlgorithm.KeyValue Field

Definice

Představuje tajný klíč pro symetrický algoritmus.Represents the secret key for the symmetric algorithm.

protected: cli::array <System::Byte> ^ KeyValue;
protected byte[] KeyValue;
val mutable KeyValue : byte[]
Protected KeyValue As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Poznámky

Tajný klíč slouží k šifrování i dešifrování.The secret key is used both for encryption and for decryption. Pro symetrický algoritmus k dosažení úspěchu tajný klíč musí být známé pouze odesílatele a příjemce.For a symmetric algorithm to be successful, the secret key must be known only to the sender and the receiver. Platná velikost klíče jsou určena pomocí provedení určitého symetrický algoritmus a jsou uvedeny v LegalKeySizes vlastnost.The valid key sizes are specified by the particular symmetric algorithm implementation and are listed in the LegalKeySizes property.

Toto pole je přístupný prostřednictvím Key vlastnost.This field is accessed through the Key property.

Platí pro

Viz také