SymmetricAlgorithm.KeyValue SymmetricAlgorithm.KeyValue SymmetricAlgorithm.KeyValue SymmetricAlgorithm.KeyValue Field

Definice

Představuje tajný klíč pro symetrický algoritmus.Represents the secret key for the symmetric algorithm.

protected: cli::array <System::Byte> ^ KeyValue;
protected byte[] KeyValue;
val mutable KeyValue : byte[]
Protected KeyValue As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Poznámky

Tajný klíč se používá pro šifrování i pro dešifrování.The secret key is used both for encryption and for decryption. Aby byl symetrický algoritmus úspěšný, tajný klíč musí být známý pouze pro odesílatele a příjemce.For a symmetric algorithm to be successful, the secret key must be known only to the sender and the receiver. Platné velikosti klíčů jsou určeny pomocí konkrétní implementace symetrického algoritmu a jsou uvedeny ve LegalKeySizes vlastnosti.The valid key sizes are specified by the particular symmetric algorithm implementation and are listed in the LegalKeySizes property.

Toto pole je dostupné prostřednictvím Key vlastnosti.This field is accessed through the Key property.

Platí pro

Viz také