SymmetricAlgorithm.LegalBlockSizesValue Pole

Definice

Určuje velikosti bloků v bitech, které jsou podporovány symetrickým algoritmem.Specifies the block sizes, in bits, that are supported by the symmetric algorithm.

protected: cli::array <System::Security::Cryptography::KeySizes ^> ^ LegalBlockSizesValue;
protected System.Security.Cryptography.KeySizes[] LegalBlockSizesValue;
val mutable LegalBlockSizesValue : System.Security.Cryptography.KeySizes[]
Protected LegalBlockSizesValue As KeySizes() 

Hodnota pole

Poznámky

Symetrický algoritmus podporuje pouze bloky velikostí, které odpovídají položce v tomto poli.The symmetric algorithm supports only block sizes that match an entry in this array.

Toto pole je dostupné prostřednictvím vlastnosti LegalBlockSizes.This field is accessed through the LegalBlockSizes property.

Platí pro

Viz také