SymmetricAlgorithm.LegalBlockSizesValue SymmetricAlgorithm.LegalBlockSizesValue SymmetricAlgorithm.LegalBlockSizesValue SymmetricAlgorithm.LegalBlockSizesValue Field

Definice

Určuje velikost bloku v bitech, které jsou podporovány symetrický algoritmus.Specifies the block sizes, in bits, that are supported by the symmetric algorithm.

protected: cli::array <System::Security::Cryptography::KeySizes ^> ^ LegalBlockSizesValue;
protected System.Security.Cryptography.KeySizes[] LegalBlockSizesValue;
val mutable LegalBlockSizesValue : System.Security.Cryptography.KeySizes[]
Protected LegalBlockSizesValue As KeySizes() 

Hodnota pole

Poznámky

Symetrický algoritmus podporuje pouze velikostí bloku, které odpovídají záznam v tomto poli.The symmetric algorithm supports only block sizes that match an entry in this array.

Toto pole je přístupný prostřednictvím LegalBlockSizes vlastnost.This field is accessed through the LegalBlockSizes property.

Platí pro

Viz také