SymmetricAlgorithm.ModeValue SymmetricAlgorithm.ModeValue SymmetricAlgorithm.ModeValue SymmetricAlgorithm.ModeValue Field

Definice

Představuje režim šifry použitý v symetrický algoritmus.Represents the cipher mode used in the symmetric algorithm.

protected: System::Security::Cryptography::CipherMode ModeValue;
protected System.Security.Cryptography.CipherMode ModeValue;
val mutable ModeValue : System.Security.Cryptography.CipherMode
Protected ModeValue As CipherMode 

Hodnota pole

Poznámky

Zobrazit CipherMode výčet popis konkrétní režimy.See CipherMode enumeration for a description of specific modes.

Toto pole je přístupný prostřednictvím Mode vlastnost.This field is accessed through the Mode property.

Platí pro

Viz také