SymmetricAlgorithm.ModeValue Pole

Definice

Představuje režim šifrování použitý v symetrickém algoritmu.Represents the cipher mode used in the symmetric algorithm.

protected: System::Security::Cryptography::CipherMode ModeValue;
protected System.Security.Cryptography.CipherMode ModeValue;
val mutable ModeValue : System.Security.Cryptography.CipherMode
Protected ModeValue As CipherMode 

Hodnota pole

Poznámky

Popis konkrétních režimů najdete v tématu výčet CipherMode.See CipherMode enumeration for a description of specific modes.

Toto pole je dostupné prostřednictvím vlastnosti Mode.This field is accessed through the Mode property.

Platí pro

Viz také