UInt32.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) UInt32.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) UInt32.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Method

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToDecimal(IFormatProvider).For a description of this member, see ToDecimal(IFormatProvider).

 virtual System::Decimal System.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDecimal;
decimal IConvertible.ToDecimal (IFormatProvider provider);
Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

Parametry

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Hodnota aktuální instance převedená na Decimal.The value of the current instance, converted to a Decimal.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, UInt32 že je instance přetypování IConvertible na rozhraní.It can be used only when the UInt32 instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToDecimal(UInt32) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToDecimal(UInt32) method.

Platí pro