HttpContext.Cache Vlastnost

Definice

Získá Cache objekt pro aktuální doménu aplikace.Gets the Cache object for the current application domain.

public:
 property System::Web::Caching::Cache ^ Cache { System::Web::Caching::Cache ^ get(); };
public System.Web.Caching.Cache Cache { get; }
member this.Cache : System.Web.Caching.Cache
Public ReadOnly Property Cache As Cache

Hodnota vlastnosti

Cache

CachePro aktuální doménu aplikace.The Cache for the current application domain.

Poznámky

Existuje jedna instance Cache třídy na doménu aplikace.There is one instance of the Cache class per application domain. V důsledku toho Cache objekt, který je vrácen Cache vlastností, je Cache objekt pro všechny požadavky v doméně aplikace.As a result, the Cache object that is returned by the Cache property is the Cache object for all requests in the application domain.

Platí pro