HttpContext.CurrentHandler Vlastnost

Definice

Získá IHttpHandler objekt, který představuje aktuálně spuštěnou obslužnou rutinu.Gets the IHttpHandler object that represents the currently executing handler.

public:
 property System::Web::IHttpHandler ^ CurrentHandler { System::Web::IHttpHandler ^ get(); };
public System.Web.IHttpHandler CurrentHandler { get; }
member this.CurrentHandler : System.Web.IHttpHandler
Public ReadOnly Property CurrentHandler As IHttpHandler

Hodnota vlastnosti

IHttpHandler

IHttpHandlerKterý představuje aktuálně spuštěnou obslužnou rutinu.An IHttpHandler that represents the currently executing handler.

Poznámky

Aktuálně spuštěná obslužná rutina, na kterou se odkazuje CurrentHandler vlastnost, může být jiná než obslužná rutina, na kterou se odkazuje Handler vlastnost.The currently executing handler that is referenced by the CurrentHandler property might be different than the handler that is referenced by the Handler property. K této chybě může dojít, pokud byla vyžádána jiná obslužná rutina pomocí Execute metody nebo Transfer metody.This can occur when another handler was requested by using the Execute method or the Transfer method. Když aktuálně spuštěná obslužná rutina dokončí zpracování, obnoví se dřív zjištěná obslužná rutina.When the currently executing handler finishes processing, the previously determined handler is restored.

Platí pro

Viz také