DataSourceProvider.InitialLoad Metoda

Definice

Spustí počáteční dotaz na podkladový datový model. Výsledek se vrátí ve Data vlastnosti.

public:
 void InitialLoad();
public void InitialLoad ();
member this.InitialLoad : unit -> unit
Public Sub InitialLoad ()

Poznámky

Tato metoda je obvykle volána vazbový modul při aktivaci závislých datových vazeb. Nastavte IsInitialLoadEnabled tak, aby false se zabránilo nebo zpozdí automatické načítání dat.

Metodu InitialLoad lze volat vícekrát. Poskytovatel ignoruje následné volání, jakmile je zaneprázdněn prováděním počátečního dotazu; zprostředkovatel nerestartuje již spuštěný dotaz, pokud InitialLoad je volána znovu. Po úspěšném dokončení dotazu se všechna InitialLoad volání stále znovu dotazují na data. Operace InitialLoad je obvykle asynchronní, DataChanged událost se vyvolá, když Data vlastnost předpokládala novou hodnotu.

Aplikace volá Refresh , aby způsobila aktualizaci dat.

Platí pro