PropertyGroupDescription.PropertyName Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název vlastnosti, která se používá k určení skupiny, do které položky patří.

public:
 property System::String ^ PropertyName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PropertyName { get; set; }
member this.PropertyName : string with get, set
Public Property PropertyName As String

Hodnota vlastnosti

String

Výchozí hodnota je null.

Poznámky

PropertyGroupDescription umožňuje vytvářet implicitní skupiny založené na PropertyName. Pokud chcete jednoduše seskupit podle vlastnosti, můžete vlastnost PropertyName nastavit. Pokud chcete změnit hodnotu, která se nakonec použije pro skupinu, můžete použít Converter vlastnost k zadání převaděče hodnot. Můžete například chtít seskupit položky podle prvního písmena jména. PropertyName Pokud vlastnost není nastavena, položka samotná se předá převaděči hodnot. Převaděč může vrátit kolekci, která označuje, že položky mohou být zobrazeny ve více než jedné skupině.

Pomocí vlastnosti můžete také definovat, jak by mělo probíhat StringComparison porovnání řetězců.

Platí pro